Woonzorggroep Voorkempen

Beslissingen en documenten

In de OCMW-raadszitting van 15 februari 2021 werd kennis genomen van de verslagen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

De OCMW-raad van 19 oktober 2020 behandelde de verkiezing van de vertegenwoordigers in de OCMW-Verenigingen, in het bijzonder de vervanging van Gerlinde Hublin in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.

In de OCMW-raad van 4 januari 2019 werden de afgevaardigden voor de algemene vergadering en de bestuurders van de raad van bestuur van welzijnsvereniging "Woonzorggroep Voorkempen verkozen". Je  kan deze beslissing hier raadplegen.

OrgaanVerkozen
Algemene vergadering

Afgevaardigden:

 • Ann Stuyck
 • Dirk Maes
 • Glenn GenĂ©
 • Viktor Werrebroeck
 • Marleen Elen
 • Maarten Janssens
 • Leen Wouters
 • Lieve Kelders
Raad van bestuur

Bestuurders:

 • Lieve Kelders
 • Leen Wouters
 • Maarten Janssens
 • Glenn GenĂ©

Besluiten algemene vergaderingen

De Woonzorggroep Voorkempen is gehouden om de lijsten van besluiten van zijn algemene vergaderingen en raden van bestuur bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente Schoten. 

Deze besluitenlijst vindt u hier.