Woonproject Ertbrugge: Een nieuwe woonwijk, daar maken we samen werk van

In het gebied tussen de Houtlaan, Merksemsebaan en de Ertbruggestraat realiseren we de volgende jaren een nieuw, duurzaam woonproject dat ons karakter van woongemeente nog zal versterken. Dit gebied kreeg sinds 2016 immers de bestemming ‘wonen’, en daar maken we nu werk van.

Onze absolute prioriteit is het creëren van een groene, verkeersveilige omgeving. Daarnaast staat het bewaren en versterken van het karakter van onze gemeente voorop. Om versnippering tegen te gaan en een ruimere inrichtingsvisie te kunnen definiëren, nemen we de regie ook zelf mee in handen. Ook jouw mening werd gevraagd, tijdens de co-creatieweek werden de krijtlijnen van het project uitgezet. 

Samen werken aan een masterplan

Door middel van een reeks inspraakmomenten waarop Wijnegemnaren hun visie op de invulling en de uitvoering van dit project konden delen, is onze gemeente erin geslaagd om de burgers op een unieke manier te betrekken bij de vormgeving van het Woonproject Ertbrugge. Dankzij de talrijke opkomst van geëngageerde omwonenden werd de co-creatieweek succesvol afgerond eind februari 2020 met een eerste masterplan voor de inrichting van het gebied als resultaat.

Tijdens interactieve sessies met een eerste voorbeeldmaquette stelde het ontwerpteam enkele mogelijke pistes voor die de inrichting van het gebied tastbaarder maakten voor de omwonenden. Daar konden gegadigden hun inspiratie laten vloeien en het ontwerpteam van de nodige feedback voorzien. Aansluitend kwam ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck een kijkje nemen en gaf hij op basis van zijn expertise enkele aanwijzingen voor een duurzame invulling van het gebied.

Het uiteindelijke masterplan houdt rekening met de mening van de Wijnegemnaren op vlak van belangrijke factoren zoals bereikbaarheid, aandacht voor groen en duurzaamheid van het volledige woonproject. Wijnegem is trots op de grote bereidheid onder onze inwoners om samen te werken en in dialoog te treden, en dit bleef niet zonder resultaat: het opgeleverde masterplan omvat krijtlijnen die een mooie basis vormen om het project de komende maanden concreet uit te werken.  

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.