Wijnegemse leerlingen planten 500 nieuwe bomen in het park

Gepubliceerd op woensdag 24 nov 2021 om 15:36
Op woensdag 24 november 2021 nodigde het lokaal bestuur Wijnegem een vijftigtal leerlingen uit de Wijnegemse scholen uit in het park. Daar hielpen de kinderen de dienst werken en groen om maar liefst 500 bomen aan te planten. Zo kunnen ze zelf “hun” park mee klaarstomen voor de toekomst.

Plantdag 2021

Vanuit het lokaal bestuur hebben we enorm uitgekeken naar de eerste grote heraanplant van bomen in ons park. Dit is namelijk een belangrijke stap in het duurzame herstel van de natuur in ons park. Deze en volgende generaties kunnen zo blijven genieten van heerlijk wandelen, sporten en spelen in ons unieke park.

En niemand beter om de nieuwe generatie bomen mee te planten, dan onze nieuwe generatie leerlingen! Maar liefst vijftig leerlingen uit Don Bosco, De Notelaar en de Vrije Basisoefenschool kwamen daarvoor op woensdagochtend mee de handjes uit de mouwen steken. Met de tuinhandschoenen en de schopjes die ze kregen van het lokaal bestuur, plantten ze de jonge boompjes in gaten in de grond. De dienst werken en groen van het lokaal bestuur hield toezicht en hielp de leerlingen wanneer het nodig was.

Na een uurtje werken werden er al meer dan 300 bomen geplant. De kinderen mochten, na hun geweldige hulp, de plantdag afsluiten met een leuke boswandeling.

Dunningen in het park in 2020

In november 2020 vonden er ingrijpende werkzaamheden in het park plaats. Er werden dunningen uitgevoerd, wat wil zeggen dat er verschillende bomen (exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) werden gekapt om de rest van het bos groeiruimte te geven en gezond te houden.

Het resultaat van die dunningen in het bos was heel zichtbaar. Heel wat zieke en oude bomen werden weggehaald. Na de kapwerken kreeg de natuur een jaar de tijd om tot rust te komen en zichzelf te herstellen, vooraleer het lokaal bestuur met de nieuwe aanplantingen kon starten.

Ruimte voor “streekeigen groen”

Bij de heraanplant in het park koos het lokaal bestuur voor streekeigen plantgoed. Het zijn dus stuk voor stuk bomen en struiken die eigen zijn aan onze leefomgeving en die goed in ons klimaat gedijen.

Onder andere beuken, zomer- en wintereiken, zoetekers en fladderiep werden vandaag zorgvuldig in de grond geplant. De bomen zijn nu nog maar 1 meter hoog, maar zullen uitgroeien tot prachtige, sterke bomen waar de komende generaties Wijnegemnaren van mogen genieten.

Er werden ook een honderdtal struiken aangeplant die dienst doen als “mantelzoom”. Zo kan er meer biodiversiteit in het bos worden gebracht. Met struiken als hazelaar, eenstijlige meidoorn, spork en sleedoorn zullen er veel bloem- en vruchtdragende planten hun plekje krijgen in het park. Zo kunnen ook vogels, zoogdieren en insecten ten volle genieten van de nieuwe toevoegingen aan het park.