Verkeerssituatie in Wijnegem west wordt dit najaar verder aangepakt

Gepubliceerd op maandag 19 sep 2022 om 19:15
In december 2021 werden er in de woonwijk tussen de Houtlaan, Merksemsebaan en de Turnhoutsebaan enkele verkeersingrepen doorgevoerd. Het ging om een proefopstelling die na een periode van gewenning en na de nodige metingen kon worden bijgestuurd.

De aanleiding voor deze ingrepen was om de Wijnegemse woonwijken terug meer een verblijfsfunctie te geven, eerder dan een verkeersfunctie. De automobilist heeft er nog steeds zijn plaats, maar de prioriteit in de woonwijken ligt bij het plaatselijk verkeer, de actieve weggebruikers en het verminderen van doorgaand (sluip-)verkeer. Intussen kennen we deze wijk als “Wijnegem west”.

Tellingen in februari en mei, nieuwe scenario’s en een buurtbevraging in juli

Er kwam ontzettend veel feedback bij de invoering van het project. Deze input werd samengelegd met de verkeerstellingen die in het voorjaar van 2022 in de wijk werden uitgevoerd. Daaruit bleek dat bijsturing nodig was. Daardoor werden vier mogelijke denkpistes opgemaakt waarmee het college van burgemeester en schepenen én de buurtbewoners aan de slag konden.

Maar liefst 559 gezinnen uit de wijk Wijnegem west ontvingen een formulier om hun voorkeur door te geven. Bedankt aan de vele gezinnen die hun antwoord aan ons terug bezorgden!

Waarmee werd rekening gehouden bij het uittekenen van de nieuwe verkeerssituatie?

Uit de ingezonden antwoordformulieren staken voornamelijk scenario 1 en 2 boven de andere scenario’s uit. Samen met de binnengekomen feedback kon het schepencollege hieruit twee conclusies trekken:

  • Enerzijds gaf het merendeel van de bewoners aan dat de harde knip in de Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorsstraat erg moeilijk lag. Met daarbij de duidelijke vraag dat het wel steeds mogelijk moet zijn om met de eigen wagen binnen de wijk te kunnen circuleren.
  • Anderzijds blijft ook de vraag om doorgaand verkeer te blijven mijden en in te zetten op de autoluwe wijk erg groot. Helemaal “terug naar af” bleek niet wenselijk voor veel buurtbewoners.

Omwille van deze duidelijke signalen heeft het schepencollege besloten de volgende aanpassingen door te voeren in de wijk:

Hoe ziet de nieuwe verkeerscirculatie in Wijnegem west eruit?

(Klik op het kaartje met de aanduidingen aan de rechterkant van deze pagina om de afbeelding te vergroten.) 

  • Het éénrichtingverkeer in de Ruggeveldstraat wordt behouden en een stukje verlengd: de Ruggeveldstraat zal voortaan een éénrichtingsstraat zijn van de Vuurkruisenlaan tot aan de Ertbruggestraat. Hiermee zou De Wijngaardstraat van te veel sluipverkeer ontlast moeten worden.

  • De gele paaltjes die de Jan Baptist Pittoorsstraat onderbreken, zullen verdwijnen zodat de druk op de Fortveldstraat kan afnemen. Wijkverkeer kan zich vanaf dan opnieuw verspreiden over zowel de Fortveldstraat als de Jan Baptist Pittoorsstraat.

  • Ook de knip in de Ganzenweg zal verdwijnen om te vermijden dat deze straat voortaan de sluipweg wordt tussen de Merksemsebaan en de Turnhoutsebaan. Daarvoor wordt het deel van de Ganzenweg tussen de Vuurkruisenlaan en de De Wijngaardstraat éénrichting naar de Merksemsebaan toe.

  • Het ronde punt dat tussen de Vuurkruisenlaan en de Ganzenweg ligt zal verdwijnen, dit wordt opnieuw een standaard kruispunt waarbij de voorrang van rechts geldt. Bijkomend zal de éénrichting in de bovenzijde van de Vuurkruisenlaan (zie plattegrond) van richting veranderen. Op die manier vermijden we dat verkeer het kruispunt Vuurkruisenlaan – Ganzenweg tegen de rijrichting in neemt.

  • De zone 30 in de hele wijk zal afgedwongen worden door flankerende maatregelen zodat het correcte rijgedrag wordt gestimuleerd. Op de snelheidsbeperking zal gecontroleerd worden.

Hoe zal deze aangepaste verkeerssituatie het verkeer in Wijnegem west beïnvloeden?

1. Dankzij de wijzigingen is er binnen de wijk een vlottere doorstroom van plaatselijk verkeer mogelijk. Bewoners en chauffeurs die ter plaatse moeten zijn, worden niet benadeeld met maatregelen die bedoeld zijn voor sluipverkeer.

2. Doorgaand verkeer dat vanuit de Merksemsebaan “snel” een weg probeert te vinden naar de Turnhoutsebaan via de woonwijk, zal het met de huidige maatregelen nog steeds moeilijk hebben, waardoor we sluipverkeer uit de wijk beter kunnen weren.

3. Er is op deze manier een meer gelijke spreiding van de verkeersingrepen in de verschillende straten uit de wijk. Er zijn ook geen punten meer waar bestuurders “vast” komen te zitten door een bepaalde ingreep.

Bedankt voor de talrijke meldingen en vragen die ons hielpen dit project de juiste richting op te sturen.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00