Samen naar rustig en veilig verkeer: "Wijnegem west" [video met vervolgscenario's]

Gepubliceerd op maandag 27 jun 2022 om 11:28
In december 2021 werden er in de woonwijk tussen de Houtlaan, Merksemsebaan en de Turnhoutsebaan enkele ingrijpende verkeerswijzigingen doorgevoerd. De aanleiding voor deze ingrepen was om de Wijnegemse woonwijken terug een verblijfsfunctie te geven, eerder dan een verkeersfunctie.

De automobilist heeft er nog steeds zijn plaats, maar de prioriteit in de woonwijken ligt bij het plaatselijk verkeer, de actieve weggebruikers en het verminderen van doorgaand (sluip-)verkeer. Aanvullend zal ook de komst van de nieuwe woonwijk Ertbrugge een bijkomende impact hebben op het verkeer in de wijk. 

Grondige evaluatie

De evaluatie die werd uitgevoerd steunde op twee pijlers: het verkeer werd geteld in februari en in mei 2022, daarnaast werden de verschillende reacties uit de buurt verwerkt. Die evaluatie geeft weer dat een portie van de ingrepen het doel (namelijk minder verkeer in de wijk) hielpen verwezenlijken, maar uit de evaluatie bleek ook dat er nog ruimte voor verbetering is in enkele straten. 

Aan de hand van die evaluatie, heeft het verkeersbureau vier vervolgscenario’s uitgewerkt.

De buurt beslist mee 

Buurtbewoners van Wijnegem west ontvangen in de week van 27 juni een brief op naam waarin zij instructies vinden om uit de vier uitgewerkte scenario's hun voorkeuren mee te geven. 

Omdat zowel de uitgebreide evaluatie, als de nieuwe scenario's grondig moeten worden toegelicht, werd een video uitgewerkt die iedereen op eigen tempo kan bekijken. 

TIP: Bekijk de video op volledig scherm

Om de kaarten in de video goed te kunnen bekijken, vergroot je de video best zodat die het volledige scherm inneemt. 

Dit doe je door allereerst op het "YouTube" logo te klikken (rechts onderaan de video).

Daarna kan je de grootte kiezen door één van deze iconen aan te duiden. 

Verduidelijking bij de 4 scenario's:

Na het ronddelen van de brieven in de wijk, ontvingen we meermaals de vraag rond een "knip" in de Ertbruggestraat, ter hoogte van het toekomstige woonproject. Die knip stond getekend op het plan gevoegd aan de brief tot uitnodiging voor het eerste infomoment in juni 2021. Die knip was een idee dat vooruitdacht op de realisatie van het project Ertbrugge en de daarmee gepaard gaande verkeersstroom.

Toch zal het nog heel wat jaren duren voor het woonproject volledig gerealiseerd zal zijn. De vier scenario's in de bovenstaande video zijn uitgewerkt als mogelijke oplossingen voor de problematiek in Wijnegem west op dit moment. Eventuele bijkomende ingrepen in de Ertbruggestraat zullen pas worden uitgewerkt als de realisatie van het woonproject verder gevorderd is. 

Kortom: De vier scenario's zoals ze nu voorliggen zijn allen ZONDER knip in de Ertbruggestraat. 

Wat gaat er gebeuren nadat de buurt haar voorkeur heeft doorgegeven? 

Buurtbewoners van Wijnegem west krijgen tot en met 15 augustus om hun voorkeursscenario door te geven. Na het verwerken van deze resultaten zal in september een nieuwe communicatie volgen via de gemeentelijke website over het gekozen vervolgscenario.
Dit verschijnt eveneens in het gemeentelijk infomagazine Info Wijnegem (editie van oktober). 

De uitvoering van de werkzaamheden zullen van start gaan in het najaar 2022, al is de concrete timing hiervan erg afhankelijk van het gekozen scenario. 

Wat is de huidige verkeerssituatie voor Wijnegem west? 

Even je geheugen opfrissen: 

  • de hele wijk is zone 30;
  • in het gedeelte van de Ruggeveldstraat tussen de Vuurkruisenlaan en De Wijngaardstraat geldt éénrichtingsverkeer in de richting van de Merksemsebaan;
  • de Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorstraat zijn ter hoogte van de Vuurkruisenlaan geknipt voor doorgaand verkeer. Concreet wil dit zeggen dat het niet meer mogelijk is om met de auto rechtstreeks via de Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorstraat van de Merksemsebaan/Wijngaardstraat naar de Turnhoutsebaan te rijden en omgekeerd.
Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
O.L.V. Hemelvaart