Werf 3: Wijnegem naar een modal split 50/50

Wijnegemnaren bezitten gemiddeld meer dan één wagen per huishouden. Daarnaast wonen we ook dicht bij elkaar en dicht bij de stad Antwerpen. Dit maakt dat er in Wijnegem in sommige buurten parkeerdruk is. De drukte is in bijna alle straten, zowel objectief als gevoelsmatig, sterk toegenomen. Dit heeft op verschillende manieren een negatieve impact op onze leefkwaliteit.

Het lokaal bestuur wil daarom inzetten op een mentaliteitswijziging van auto naar fiets als het gaat over kleine afstanden, het weren van sluipverkeer en het stimuleren van elektrische mobiliteit. We gaan maximaal voor een autoluw Wijnegem waar Wijnegemnaren hun mobiliteit slim kiezen. De doelstelling is om een beter evenwicht tussen vervoersmiddelen te krijgen in onze straten. Dit doen we door “stappen” en “trappen” aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken.

We streven er naar om het gemiddeld autobezit per huishouden terug te brengen naar één. Dit doen we door ons te engageren dat iedere Wijnegemnaar binnen een radius van maximaal 500 meter over een deelwagen kan beschikken. Meer deelwagens betekent minder wagens in de straat, en dus mogelijkheden voor het ontharden van onze straten en het creëren van meer open groene ruimtes.