Werf 1: Wijnegem kleurt groen

In Wijnegem wonen veel inwoners op een beperkte oppervlakte. Naast enkele grote groengebieden (Fortvlakte, Wijnegemhof en kasteeldomeinen) zijn het vooral onze straten en tuinen die potentieel hebben om onze leef- en woonkwaliteit te vergroenen, en de biodiversiteit op te krikken. Meer groen in onze directe leefomgeving benadrukt daarnaast de woonfunctie en kindvriendelijkheid. De term ‘meer groen’ omhelst niet enkel meer bomen, maar kwalitatieve en biodiverse groenaanplant en de juiste boom op de juiste plaats.