BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Wijnegem – heraanleg riolering en herinrichting Eikenlaan, Brouwerslaan, Koolsveldlaan en Wommelgemsteenweg

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door Pidpa (0204.908.936), Vierselse baan 5 te 2280 Grobbendonk, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor:
(*) stedenbouwkundige handelingen
(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2°b)2°

Referentie omgevingsloket: OMV_2022061438
Referentie gemeente: OMV/2022/00083/PROJECT

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Koolsveldlaan 31, Koolsveldlaan 33, Koolsveldlaan 35_37, Koolsveldlaan 39, Koolsveldlaan 39A, Koolsveldlaan 41, Koolsveldlaan 45, Koolsveldlaan 47, Koolsveldlaan 49, Koolsveldlaan 57, Koolsveldlaan 59, Wommelgemsteenweg 37, Wommelgemsteenweg 39, Wommelgemsteenweg 43, Wommelgemsteenweg 47, Wommelgemsteenweg 49, Wommelgemsteenweg 51, Wommelgemsteenweg 53, Wommelgemsteenweg 55, Wommelgemsteenweg 57, Wommelgemsteenweg 59 te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie B, perceel 100E, 100H, 105D7, 105E7, 105F7, 105H9, 105K9, 105R6, 105W8, 105X8, 144K4, 144L4, 144W4, 146S8, 232A4, 232B4, 232C4, 232D4, 232N4, 232T4, 232W3, 232X3, 232Y3, 232Z3, 88K3, 88L3, 88W3.


Kort omschreven gaat het over de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een nieuwe bovenbouw met bijzondere aandacht voor de fietsinfrastructuur.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 5 augustus 2022 tot en met 3 september 2022 ter inzage NA AFSPRAAK bij de dienst omgeving, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

Voor meer info kan u terecht bij:
Dienst omgeving Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem
(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)