Wijkbudget: Dien je buurtproject in voor 1 november

Met je buren gezellig bijpraten op een gevelbankje, een boekenruilkast waar alle buren uit de straat van kunnen genieten, een stoeptegel die plaats maakt voor een mooie gevelplant of een deelsysteem zodat niet iedereen uit je straat in duur tuingereedschap moet investeren, …

Er zijn heel wat knappe projecten die het leven in je buurt mooier kunnen maken. Heb jij zo’n idee? Dan horen we het graag!

Jaarlijks stelt het lokaal bestuur Wijnegem een wijkbudget ter beschikking zodat bewoners hun straat, buurt of wijk aangenamer en duurzamer kunnen maken. Via dit wijkbudget krijg je de financiële ondersteuning om samen een tof idee te ontwikkelen en uit te voeren.

Jaarlijks is 10.000 euro voorzien waar één of meerdere projecten mee kunnen ondersteund worden. 

Van idee tot realisatie in 5 stappen:

1. IDEE

Elk sterk project start met een creatief idee. Luidop dromen mag! Misschien broed je al langer op een idee? Zie je oplossingen waar anderen problemen zien? Wissel voorstellen uit met anderen en ontdek waar je samen toe komt.

Laat je inspireren: Geveltuinen en -banken, aanplanting van bomen, een moestuin, kunstwerk in de straat, een ruilkast, een deelsysteem van tuingereedschap, … zijn allemaal mogelijke projecten die gefinancierd kunnen worden met het wijkbudget. 

2. PLAN

Staan alle neuzen in dezelfde richting? Giet je idee dan in een concreet plan. Werk het samen uit. Nieuwe blikken brengen vaak nog nieuwe inzichten met zich mee!

3. PROJECT

Dien je uitgewerkte project ten laatste op 1 november in via het invulformulier.  

4. TOEKENNING VAN PROJECTEN

Een multidisciplinair team van medewerkers waakt over de kwaliteit van het volledige traject en keurt de projecten goed op basis van:

 • de projectvoorwaarden
 • de raming van het budget
 • eventuele wettelijke (kwaliteits-)voorwaarden voor de realisatie van het project.

Het college van burgemeester en schepenen beslist voor 31 december over de uiteindelijke toekenning en het subsidiebedrag. Het college kan één of meerdere projecten per jaar goedkeuren. De indieners worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Via de gemeentelijke website wordt kenbaar gemaakt welke projecten een subsidie zullen ontvangen.

5. UITVOERING

Als indiener van het project ben je zelf verantwoordelijk voor de realisatie, in overleg met het lokaal bestuur. Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte is toestemming van het lokaal bestuur nodig. Het lokaal bestuur onderzoekt de haalbaarheid oa. in functie van verkeersveiligheid, mobiliteit en onderhoud.

Projectvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een project voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project moet een aantoonbaar draagvlak hebben in de wijk.
 • Het project heeft een grote zichtbaarheid in de wijk.
 • Het project heeft een duurzaam karakter.
 • Het project zorgt voor een actieve betrokkenheid van bewoners op straat-, buurt- of wijkniveau.
 • Het project moet gerealiseerd zijn op één jaar tijd.
 • Het project is geen bestaande activiteit of reguliere activiteit van een vereniging.
 • Het project komt niet in aanmerking voor andere subsidies.
 • Via het wijkbudget kunnen geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde of fondsenwerving ondersteund worden.
 • Bij goedkeuring van het project wordt in elke communicatie over het project de vermelding opgenomen “Dit project werd gerealiseerd met het wijkbudget (logo) van het lokaal bestuur Wijnegem”.

Pluspunten van een project zijn:

 • aansluiting bij het bestuursakkoord van lokaal bestuur Wijnegem,
 • een goed uitgewerkte financiering,
 • thema’s die nog niet eerder aan bod kwamen.

Helemaal voorbereid en klaar om je aanvraag te doen? 

Project indienen voor Wijkbudget Wijnegem

Kijk ter inspiratie ook naar de onderstaande pagina's over geveltuinen en gevelbanken. Deze twee projecten kan je indienen voor het wijkbudget, maar kan je ook op eigen houtje realiseren! 

Vragen of meer info nodig? Neem contact op!

Stuur je vragen of opmerkingen naar wijkbudget@wijnegem.be of bel naar 03 288 21 84. 

Gerelateerde items