Wespennest of Aziatische hoornaar?

Wespen

Hoe herken je de aanwezigheid van wespennesten?

  • Bolvormige nesten die meestal op een donkere, verborgen plek hangen.
  • Het nest heeft een donker streeppatroon.
  • Wespen zijn geel-zwart of geel-bruin en hebben een smalle taille.

Hoe voorkom je wespen?

  • Laat geen eten of verpakkingen rondslingeren.
  • Sluit uw vuilnisbak goed af en maak hem regelmatig schoon.
  • Pas op met zoete geuren in huis. Dat trekt wespen aan.
  • Gebruik geurloze verzorgingsproducten.
  • Zet een schoteltje met sinaasappel, citroen, kruidnagel of gebrande koffie in de tuin. Wespen hebben een hekel aan deze geuren.
  • Controleer regelmatig de plaatsen waar ooit een wespennest hing. De kans is groot dat er op deze plekken een nieuw nest komt.

Moeten we elk wespennest laten verdelgen?

Vaak is het niet nodig om een wespennest te verdelgen. We hebben liever geen wespen in de buurt, maar de gewone (of Duitse) wesp zorgt er voor dat het aantal insecten in onze tuin min of meer onder controle blijft. Ook vangen ze enorm veel huisvliegen en muggen, waardoor die geen kans meer hebben om ons het leven zuur te maken. Wespen zijn dus belangrijk voor het opruimen van schadelijke en hinderlijke insecten. Daardoor moeten we zelf geen verdelgingsproducten meer gebruiken.

Een wespennest dat dus geen hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier(en) kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun taak in de natuur ongestoord vervullen. Als iemand in je gezin echter allergisch is voor wespengif kan je het wespennest beter preventief laten verwijderen. Dat risico zal nooit opwegen tegen het voordeel voor de natuur.

Waar kan je terecht voor het verdelgen van een wespennest in jouw tuin?

Voor het verdelgen van een wespennest kan je beroep doen op de brandweer of een private professionele verdelger. Brandweer Zone Antwerpen verwijdert in Wijnegem gratis wespennesten die een bedreiging vormen. Hiervoor maak je gebruik van het online aanvraagformulier. Let erop dat u een volledig en correct adres toevoegt. Een professionele verdelger werkt op afspraak en rekent wel geld aan voor het verdelgen van een wespennest. Het voordeel is wel dat zij vaak sneller beschikbaar zijn.

Op www.wespennest.vlaanderen kan je rechtstreeks een aanvraag bij de brandweer indienen of de contactgegevens van een professionele verdelger in jouw regio opzoeken.

Bel enkel naar het noodnummer 112 bij gevaar voor mensenlevens of als de openbare veiligheid in het gedrang komt.

Wat moet je doen als er een wesp bij jouw in de buurt komt?

Tijdens de bouw van hun nest voeden wespen zich met het zoete braaksel van de larven. Bij gebrek aan zoetigheden uit hun eigen nest gaan ze extern op zoek en komen ze aan onze tafel terecht. Een wesp valt, net als veel andere insecten en dieren, enkel aan als zijzelf of haar nest in gevaar is. Naar een wesp slaan of ervan weglopen is dus nooit een goed idee. In dergelijke gevallen maak je een wesp agressief waardoor ze zich gaat verdedigen door te steken. Rustig blijven staan of wegwandelen is de boodschap. Heel vaak druipt de wesp gewoon vanzelf af.

De Aziatische hoornaar

Sinds enkele jaren koloniseert de Aziatische hoornaar ook Vlaanderen. Deze wespensoort is schadelijk voor biodiversiteit, landbouw en onze eigen bijen. Daarom staat ze bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten.

De hoornaar herkennen

Er worden steeds meer nesten van de Aziatische hoornaar ontdekt en dat is geen goed nieuws want deze nieuwe indringer doodt onze bijen. Daarom is het belangrijk om een mogelijk nest te melden en te laten verdelgen.

De Aziatische hoornaar is een invasieve wespensoort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt. Ze hebben een karakteristiek uiterlijk met een donkerbruin tot zwart lichaam en een oranje gele achterkant. De poten zijn fel geel, en ze zijn groter dan de gewone wespen die we gewend zijn. Hoewel ze in principe niet agressief zijn tegenover mensen, tenzij ze zich bedreigd voelen, vormen ze wel een bedreiging voor bijenpopulaties en andere insecten. Ze jagen actief op honingbijen en andere bestuivende insecten, wat kan leiden tot ernstige gevolgen voor onze lokale ecosystemen en landbouw.

Koninginnen maken in het voorjaar een lichtbruin nest op in beschutte plaatsen: schuren, tuinhuisjes, afdaken, struiken of hagen,... In het beginstadium is verdelging van het nest door een professionele verdelger het eenvoudigst uit te voeren. Daarom is het belangrijk goed rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of haar nest terugvindt bij jou in de buurt.

Vormen Europese hoornaars dan geen bedreiging?

Het verschil tussen beide is vooral dat Europese hoornaars minder bijen vangen en dus geen bedreiging vormen voor ons bijenbestand. Aziatische hoornaars kunnen dan weer een hele bijenkorf leegroven. 

Ik zie een nest Aziatische hoornaars! Wat nu?

Zie je een Aziatische hoornaar of één van hun nesten? Neem een foto en upload
deze op www.vespawatch.be. Indien positief wordt er contact
opgenomen door de speurders om het nest te zoeken en te verdelgen.

Meer info