Rioleringswerken in de Wommelgemsteenweg, Eikenlaan en het kruispunt met de Koolsveldlaan (update 21/09)

Gepubliceerd op vrijdag 28 jul 2023 om 13:16

UPDATE 21/9:

Door onvoorziene complicaties met aanwezige nutsleidingen in de Wommelgemsteenweg, moesten de werkzaamheden daar tijdelijk worden stilgelegd. Na een tussenkomst van de nutsmaatschappijen kan de aannemer de werken in de Wommelgemsteenweg nu hervatten op 2 oktober 2023. 

In afwachting van de heropstart in de Wommelgemsteenweg kon de aannemer vervroegd aan de slag in de Eikenlaan. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning.  

In deze nieuwe situatie voorzien we dat deze volledige fase van de werken grotendeels zal worden afgerond tegen het einde van dit jaar. We zijn hier, zoals steeds, natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden en berichten in geval van wijzigingen in de planning. We doen ons uiterste best om de hinder steeds tot een minimum te beperken.  

Ben je bewoner in de werfzone?  

Dan ontvang je eerstdaags een brief met een update over de werkzaamheden.  

Parkeren in de buurt

Het lokaal bestuur ontving meldingen dat de parkeerdruk toeneemt omwille van de werkzaamheden. Daarom werd besloten het kortparkeren aan de kopse parkeerplaatsen tussen de Eikenlaan en de Turnhoutsebaan (ter hoogte van de krantenwinkel) tijdelijk op te heffen.

De tijdsbeperking van 30 minuten zal tijdens deze fase van de werkzaamheden niet van toepassing zijn. De onderborden (<parkeerschijf> en <30 min>) werden daarom ook tijdelijk verwijderd. Wanneer de werken in de Eikenlaan afgerond zijn, vervalt deze tijdelijke maatregel. Vanaf dan zal opnieuw voor een periode van 30 minuten geparkeerd kunnen worden.

---

Vanaf 7 augustus zijn er rioleringswerken en heraanleg van het openbaar domein voorzien voor de Wommelgemsteenweg, Eikenlaan, Koolsveldlaan en de Brouwerslaan.

Tijdens fase 1 van deze werken is het kruispunt met de Wommelgemsteenweg – Eikenlaan –  Koolsveldlaan aan de beurt. De Wommelgemsteenweg van huisnummer 33 tot 85 valt mee in de werfzone, de Wommelgemsteenweg is bijgevolg ook afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

De Eikenlaan wordt meteen na de Wommelgemsteenweg heraangelegd. Het einde van deze fase is voorzien voor eind oktober 2023. (Zoals steeds is het vlotte verloop van deze werken afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en andere onvoorziene elementen.)

Volg de voorziene omleidingen 

Door de afsluiting van het kruispunt Wommelgemsteenweg – Eikenlaan – Koolsveldlaan, de Eikenlaan en het kruispunt Eikenlaan – Marktplein wordt er een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en voor fietsers:

  • Doorgaand verkeer noord – zuid en terug wordt omgeleid via R11 (Krijgsbaan), de Uilenbaan en Oelegemsteenweg.

  • Plaatselijk verkeer dat via de Turnhoutsebaan naar Wommelgem wenst te rijden, volgt de omleiding via de R11 (Krijgsbaan) en de Uilenbaan. Of via de Stokerijstraat en verder de Eenhoornstraat.
  • De Pastorijlaan is te bereiken via de inrit naar de parking De Swaen. Om de Pastorijlaan te verlaten kan je wegrijden over de parking van het Marktplein. Hiervoor wordt de stoeprand tijdelijk aangepast zodat er voor uw wagen geen risico op schade is.

  • De bewoners van het Marktplein kunnen hun woning bereiken via dezelfde omleiding als de Pastorijlaan.

  • Op de Wommelgemsteenweg wordt het éénrichtingsverkeer aan de Turnhoutsebaan tijdelijk afgeschaft. Deze wijziging zorgt er wel voor dat er een parkeerverbod moet worden ingesteld in het éénrichtingsgedeelte van de rijbaan aan de even zijde.

Buslijnen 780, 140 en 141 rijden tijdelijk om 

  • Buslijn 780 zal tijdens de duur van de werkzaamheden de haltes Wijnegem Dorp (Acacialaan) en Wijnegem Dorp ter hoogte van de Annonciaden tijdelijk niet bedienen omdat ze de lus via de Eikenlaan niet kan maken. Er is een tijdelijke bushalte voorzien in de Merksemsebaan ter hoogte van de Turnhoutsebaan. 

  • Buslijnen 140 en 140 zullen tijdens de duur van de werkzaamheden de volgende haltes niet bedienen: Wijnegem Schijnbeemden - Wijnegem Fortveld - Wijnegem Dorp - Wijnegem Wommelgemsteenweg. Vanaf een verplaatste halte in Wommelgem Dorp volgt deze bus een omleiding via de haltes Wommelgem Rollebeekstraat - Wommelgem Guddegemstraat - Wommelgem Nijverheidsstraat om dan in Wijnegem de halte Wijnegem WSC Zuid (Wijnegem Shop Eat Enjoy) te bedienen. 

Via de app of de routeplanner van De Lijn krijg je steeds de meest actuele informatie over de omleidingen en de haltes die de bussen bedienen. 

 
Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten