Werf 5: Wijnegemse economie is circulair

Een circulaire economie is een propere economie in alle opzichten van het woord. Op lokaal vlak zien we dan ook enorme uitdagingen op het vlak van sluikafval en het gebrek aan duurzaam materiaalgebruik. Iets dat waarde heeft laat je immers niet op straat liggen. Inzetten op hergebruik zorgt ervoor dat we meer rekening houden met de draagkracht van de omgeving en allerhande materialen bewuster een tweede leven geven. We zetten wat lokaal geproduceerd en geteeld wordt graag in de kijker, en vermijden voedselverspilling.