Wegenwerken in Wijnegem: een overzicht voor november en december

Gepubliceerd op vrijdag 10 nov 2023 om 12:45
Op dit moment zijn er heel wat verschillende wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem. Die brengen de nodige hinder en frustraties met zich mee. Ook binnen het lokaal bestuur merken we deze bezorgdheden op.

We begrijpen goed dat dit voor veel Wijnegemnaren en ook de Wijnegemse bedrijven en handelaren een enorme impact heeft. Helaas is er geen weg omheen, de huidige situatie is een zure appel waar we doorheen moeten.

Wat we wel voor jou kunnen doen is duidelijk in kaart brengen welke werken er op dit moment lopen, welke timings hieraan vasthangen en welke uitvalswegen je wel nog beschikbaar hebt gedurende deze periode.

In dit artikel:

 • Een woordje uitleg van burgemeester Leen Wouters, namens het voltallige schepencollege.
 • Een overzicht van de lopende wegenwerken in en om Wijnegem.
 • Een overzicht van de hoofdroutes die je vanuit Wijnegem kunt nemen tijdens de werkzaamheden.

“De verschillende werken die nu samenvallen zijn ongezien, we proberen waar kan te depanneren en bij te sturen.”

Burgemeester Leen Wouters geeft graag haar kijk op de huidige situatie:

“Men zegt altijd “je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken”. En tijdelijk beperkte hinder is normaal. Maar de verschillende werken die nu samenvallen, zijn echt ongezien. Begrijpelijk dus dat zelfs de grootste optimist moeite heeft om dit te relativeren. Ik zie ook graag het glas half vol, maar voel zelf mee de frustratie en machteloosheid als ik me achter de hoek al vastrijd in de file. En het ergste is, wat we in de hand hebben, kunnen we bijsturen. Maar dat is in dit geval bitter weinig.”  

 “Als college hadden we voor de werken in de Wommelgemsteenweg, Eikenlaan, Brouwerslaan en Koolsveldlaan uitdrukkelijk opgelegd dat het kruispunt aan de Wommelgemsteenweg tijdig vrij moest zijn, met de aankoppeling van de nieuwe brug en de daarbij horende onderbreking van de Turnhoutsebaan in het achterhoofd. We hadden wel een zekere marge voorzien, maar doordat het oponthoud zo fundamenteel was, hebben we twee maanden vertraging en komen alle werken wel erg dicht tegen mekaar.”

“Laat het duidelijk zijn dat niemand binnen het bestuur dit heeft willen teweegbrengen. We proberen waar kan te depanneren. Zo beslisten we kortgeleden om opnieuw een tijdelijke dubbelrichting in de Kasteellei in te voeren, tijdens de werken aan de Lindelei – Stokerijstraat, bijvoorbeeld. Maar onze mogelijkheden zijn ook beperkt. We vragen dus begrip voor de situatie. Probeer zo veel mogelijk alternatieve vervoersmodi te gebruiken, zoals de tram of fiets. En als je niet anders kan dan de auto te nemen, kijk dan vooraf even op onze website voor de meest actuele situatie.”

Een overzicht van de lopende wegenwerken in en om Wijnegem

Alle wegenwerken die lopende zijn of van start gaan in november/december:

 • Wommelgemsteenweg – einde werken voorzien op 22/12

  De aannemer is volop bezig met het plaatsen van de riolering, dit loopt moeizaam omwille van de vele nutsleidingen in de ondergrond. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van lokaal bestuur Wijnegem en Pidpa. 
 • Eikenlaan – Einde werken voorzien op 22/12

  Deze werken lopen gelijk met de Wommelgemsteenweg. Hier staat de aannemer al verder, de fundering van de rijweg en het fietspad wordt nu gelegd. Asfaltering van de weg staat ingepland op 16 en 17 november. Daarna kunnen de voetpaden, plantperken en parkeervakken worden aangelegd en afgewerkt. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van lokaal bestuur Wijnegem en Pidpa. 
 • Lindenlei – Start werken op 13/11 – Einde werken voorzien op 20/11

  Gedurende één week is de Lindenlei tussen de Turnhoutsebaan en de Stokerijstraat volledig afgesloten, er is daar tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk. De bewoners kunnen in en uit de zone met de wagen via de Stokerijstraat richting Wommelgem. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius op vraag van De Vlaamse Waterweg i.v.m. de bouw van de nieuwe bruggen. 
 • Stokerijstraat – Start werken op 20/11 – Einde werken voorzien op 15/12

  Deze werken verlopen in drie opeenvolgende fasen waarbij de Stokerijstraat gedeeltelijk niet toegankelijk is. Verkeer kan lokaal omrijden via Lindenlei – Kasteellei. De Kasteellei zal bij de onderbreking van de Stokerijstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer toelaten. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius op vraag van De Vlaamse Waterweg i.v.m. de bouw van de nieuwe bruggen. 
 • Albertkanaalbaan – Einde werken voorzien 02/2024 

  Het jaagpad is hier toegankelijk. Autoverkeer moet omrijden terwijl het landhoofd (verbinding tussen brug en vasteland) in aanbouw is. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg i.v.m. de bouw van de nieuwe bruggen. 
 • Autolei in Wommelgem – Einde werken voorzien 9/11

  Over deze werkzaamheden was het lokaal bestuur niet op de hoogte gebracht, na informeren werd ons verteld dat deze werken intussen weer zijn afgerond en de hinder op de Krijgsbaan en Autolei achter de rug is. Deze werken werden uitgevoerd in opdracht van FiberKlaar. 

Een overzicht van de hoofdroutes die je vanuit Wijnegem kunt nemen tijdens de werkzaamheden

Voor fietsers en voetgangers kan steeds een doorgang voorzien worden aan de werfzones. Voor gemotoriseerd verkeer zijn volgende uitvalswegen op dit moment toegankelijk:

 • Houtlaan: is voor alle verplaatsingen buiten de dorpskern de uitvalsbasis om je reis te starten. Bereikbaar via de ’s Gravenwezelsteenweg, Merksemsebaan en Turnhoutsebaan.
 • Krijgsbaan: voor de verbinding met Wijnegem en Wommelgem.
 • Stokerijstraat (Via Lindelei en Kasteellei): voor de verbinding met Wijnegem en Wommelgem. Vanaf 20/11.
 • Wommelgemsteenweg: geplande heropening vanaf de kerstvakantie, 22/12.

Dit artikel werd opgemaakt om een kort en duidelijk overzicht van alle lopende werken weer te geven die in en om Wijnegem plaatsvinden op dit moment.

Via de pagina www.wijnegem.be/wegenwerken-in-wijnegem kan je steeds meer in detail alle wegenwerken terugvinden met bijkomende informatie. We proberen deze pagina’s zo goed mogelijk up to date te houden bij eventuele wijzigingen.

Hou er, zoals steeds, rekening mee dat deze data afhankelijk zijn van externe factoren zoals weersomstandigheden.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30