WOI lezing: 'Het elfde uur' door Pieter Serrien 

Woensdag 7 november om 20 uur
 
Aan de hand van zijn nieuwe boek ontrafelt historicus Pieter Serrien de intrigerende verhalen over een van de bekendste momenten uit onze geschiedenis: de wapenstilstand van 11 november 1918. Het elfde uur vertelt hoe de laatste 24 uur van de Eerste Wereldoorlog verliepen. In zijn gekende stijl laat Serrien vooraanstaande getuigen aan het woord. Aangevuld met legerverslagen en kranten krijg je uur per uur, soms minuut per minuut, een beklijvend overzicht van de gebeurtenissen aan het front, in de politieke binnenkamer en in de bevrijde en nog bezette gebieden.
 
In de conferentiezaal van 't Gasthuis
Tickets: vvk € 5 - kassa € 7

WOI: Film 'Paths of Glory' 

Dinsdag 13 november om 20 uur
 
Amerikaans oorlogsdrama uit 1957 van Stanley Kubrick met o.a. Krik Douglas en Ralph Meeker, gebaseerd op het gelijknamige boek van Humphrey Cobb.
Als tijdens de Eerste Wereldoorlog een kolonel het bevel geeft Ant Hill te veroveren ten koste van alles, loopt deze missie uit op een fiasco. Om hun fatale blunder te maskeren, laten de generaals drie onschuldige soldaten arresteren op beschuldiging van lafheid en desertie. Dax, de verdediger van de mannen, realiseert zich dat hij alleen hun onschuld kan bewijzen als hij kan aantonen dat de schuld bij de generaals ligt.
 
In het theater van 't Gasthuis
Tickets: € 3

WOI: voorstelling 'Lieve Meter' Brieven en verhalen van het IJzerfront

Donderdag 15 november om 20 uur
 
Het “Werk der Vlaamsche Oorlogsmeters” had tot doel de Vlaamsche en Nederlandsche vrouwen aan te zetten om zich over het lot van den Vlaamsche IJsersoldaat te ontfermen en, voor den duur van den oorlog, door een opbeurende briefwisseling, de jarenlange vereenzaming dragelijker te maken. Deze briefwisseling heeft de ‘oorlogsmeter’ steeds met denzelfden soldaat, waardoor de toon vertrouwelijker en hartelijker kan worden.”
Uit ‘De Vlaamsche Ziel’ – brieven van het IJzerfront, verzameld door Anna De Vos (mevr. Emiel Hullebroeck) uitgave 1918
Een selectie cabaret-, soldaten-, mars- en luisterliederen wordt versterkt door het lezen van brieven, verhalen en poëzie van o.a. Ernest Claes, Paul Van Ostaijen, Cyriel Buysse en anonieme frontstrijders.
Bart Vandekerkhove – zang en woord
Stan Driesen – piano, accordeon en mondharmonica
Johan Vandendriessche - fluiten
 
In het theater van 't Gasthuis
Tickets: vvk € 7 - kassa € 9