Tarieven 't Gasthuis en Parochiecentrum 

Artikel 1
Volgende tarieven gelden voor het gebruik van ’t Gasthuis en het parochiecentrum vanaf 01.09.2017:
 • Prijzen per uur tussen 8 u ‘s morgens en  22 u ‘s avonds, nadien gratis
  (behalve voor kapel: prijs per dag of per week en buitenpodium: prijs per dag)
 • Kolom A: prijs voor erkende Wijnegemse verenigingen
 • Kolom B: prijs voor niet-erkende verenigingen, commerciële organisaties en privépersonen van Wijnegem
 • Kolom C: prijs voor commerciële organisaties, verenigingen en privépersonen van buiten Wijnegem
 • Kolom D: maximumprijs per seizoen voor erkende Wijnegemse verenigingen. Een seizoen loopt van 1 september tot 31 augustus. Dit ‘seizoentarief’ start idealiter aan het begin van het seizoen. Het  kan echter ook later in het seizoen ingaan, maar eindigt steeds op 31augustus van dat lopende seizoen. Eerdere facturen van dat seizoen worden in dat geval niet in mindering gebracht.
 • Kolom E: Activiteiten die worden georganiseerd in het gemeenschapscentrum en/of in het parochiecentrum, en in de vorm van coproductie tussen de vereniging en het gemeenschapscentrum worden uitgewerkt en activiteiten waarvan de opbrengst integraal naar een goed doel gaat. De criteria worden opgesteld door het gemeenschapscentrum.
Activiteiten die een samenwerking zijn tussen minstens 3 erkende verenigingen.
Behoren eveneens tot categorie E:
 • gemeentelijke adviesraden voor hun eigen activiteiten
 • gemeentelijke diensten, met uitzondering van GLS De Notelaar
 • parochiale verenigingen voor hun liturgische activiteiten in het parochiecentrum
Prijzen per uur (in euro)
Zaal/lokaal
A
B
C
D
E
Opmerkingen
Agora 
2,5
5
10
125
0
Publieke ruimte *
Theater (+ vestiaire, zijpodium, kleedkamers
 
20
40
80
 
1000
 
0
+regie-assistentie: prijs op aanvraag
Ontmoetingsruimte parochiecentrum
 
7,5
15
30
 
375
 
0
 
Cafetaria parochiecentrum
 
2,5
5
10
 
125
 
0
 
 
Foyer
 
2,5
5
10
 
125
 
0
Publieke ruimte *
Conferentiezaal
Lazaret
 
5
10
20
 
250
 
0
 
Wilg
Schuur
Stal
2
4
8
 
100
 
0
 
Beuk
Eik
Linde
Klein lokaal parochie
 
1
2
4
 
 
50
 
 
0
 
Iep
0,50
1
2
25
0
 
Prijzen per dag en per week (in euro)               
Buitenpodium + tuin
Per dag
50
100
200
500
0
Publieke ruimte *
Kapel per week (van do tot wo)
50
100
200
 
0
 
Kapel per bijkomende dag
10
20
40
 
0
 
Kapel per dag indien *unieke verhuur
25
50
100
250
0
 

*Publieke ruimte
De tuin is publieke ruimte, ook al wordt hij afgehuurd voor een activiteit.
Bij het huren van de foyer moeten alle bezoekers het gebouw kunnen betreden en verlaten via de achterdeur en de lift kunnen gebruiken. De huurder ziet er op toe dat deze deuren steeds bereikbaar zijn. De huurder van de foyer kan gebruik maken van de toog, indien gewenst exclusief voor de eigen deelnemers.
Bij het huren van de agora moeten tijdens de openingsuren de balie en de bibliotheek nog steeds bereikbaar zijn voor alle bezoekers. Ook andere zalen en lokalen moeten altijd bereikbaar zijn.
Het afhuren van het horecapunt (balie als toog + kitchenette) in de agora is alleen mogelijk buiten de openingsuren.
De lounge is altijd publieke ruimte.
Artikel 2
Het gebruik van de kapel is gratis voor expositie van Wijnegemse kunstenaars, met een maximum van één expositie van een week per jaar.
Artikel 3
Gebruik van studieruimte (lokalen 1ste verdieping) voor studenten: gratis voor zover beschikbaar.
Artikel 4
Opbouw en afbraak wordt vooraf gereserveerd. Voor opbouw en afbraak geldt 50% korting op het betreffende tarief.
Artikel 5
Privéfeesten van huurders uit categorie B zijn enkel toegelaten in het lazaret en het parochiecentrum. Privéfeesten van huurders uit categorie C zijn nergens toegelaten in ’t Gasthuis of het parochiecentrum.
Artikel 6
Over alle betwistingen en/of uitzonderingen beslist het College van Burgemeester en Schepenen van Wijnegem.