Tarieven 't Gasthuis en Parochiecentrum 

Artikel 1
Het retributiereglement “Retributiereglement tarieven parochiecentrum” van 15.12.2014 wordt verlengd tot en met 31.08.2015.
Artikel 2
Volgende tarieven vast te leggen voor het gebruik van ’t Gasthuis en het parochiecentrum Vanaf 1 september 2015:
Prijzen per dagdeel (behalve voor kapel: prijs per weekenddag)
Kolom A: maximumprijs per jaar voor erkende Wijnegemse verenigingen
Kolom B: prijs per dagdeel voor erkende Wijnegemse verenigingen
Kolom C: prijs per dagdeel voor niet-erkende verenigingen en inwoners van Wijnegem
Kolom D: prijs per dagdeel voor commerciële organisaties, verenigingen en privépersonen van buiten Wijnegem
Prijzen zalen en lokalen ’t Gasthuis en parochiecentrum (in euro)
 Zaal/lokaal
A
B
C
D
 Opmerkingen
 Agora 
250
25
50
100
 + leeshoek
 Theater (+ vestiaire, zijpodium, kleedkamers)
1000
100
200
400
 +regie-assistentie: € 25
 Kapel
250
25
50
100
 Inclusief berging
 Prijs = per weekenddag
 Ontmoetingsruimte  parochiecentrum
375
37,50
75
/
 
 Cafetaria parochiecentrum
125
12,50
25
/
 
 Foyer 
125
12,50
25
50
 
 Buitenpodium 
500
50
100
200
 
 Conferentiezaal*
 Lazaret
250
25
50
100
 + keuken
 Wilg
 Schuur
 Stal
100
10
20
40
 
 Beuk
 Eik
 Linde
 Klein lokaal parochie
50
5
10
20
 
 Iep
25
2,50
5
10
 
*Gebruik van conferentiefaciliteiten (tribune en/of beamer) in conferentiezaal: € 25
Vrijgesteld:
  • gemeentelijke adviesraden voor hun reguliere activiteiten
  • muziekacademie voor haar reguliere werking
  • gemeentelijke diensten
Artikel 3
Activiteiten die worden georganiseerd in het gemeenschapscentrum en/of in het parochiecentrum, die hoofdzakelijk ten goede komen aan de gemeenschap van Wijnegem, worden vrijgesteld van tarifering. Hiervoor zal een gemotiveerde aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze activiteiten zullen dan in een vorm van coproductie tussen de vereniging en het gemeenschapscentrum worden uitgewerkt. De criteria worden opgesteld door het gemeenschapscentrum.
Artikel 4
Voor activiteiten die langer duren dan drie dagdelen en gespreid zijn over meerdere lokalen, georganiseerd door erkende verenigingen, geldt een evenementenkorting van 50% op de normale factuur.
Artikel 5
Voor de opbouw- en afbouwactiviteiten geldt een korting van 50% op de normale factuur.
Artikel 6
De ‘Tarieven lokalen gemeenschapscentrum ’t Gasthuis’ gestemd in raadszitting van 25 juni 2007 worden ingetrokken.