Warmste loop ter ondersteuning van de Warmste Week

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel doet ook de gemeente Wijnegem een inspanning om een goed doel in de omgeving te ondersteunen.

Op woensdag 20 december wordt een Warmste loop georganiseerd in de tuin van ’t Gasthuis ten voordele van MFC Merlijn VZW. Dit is een medisch pedagogisch kinderdagverblijf voor 50 kinderen van 0 tot 6 jaar met een ernstige meervoudige beperking, een algemene ontwikkelingsachterstand of een autismespectrumstoornis.

Naast de inkomsten van de dag zelf draagt de gemeente € 1 per deelnemer (dubbel voor de grootste vereniging!) en € 1 per gelopen kilometer bij aan het bekomen bedrag (met een maximum van € 1500).

Uurschema:

18 u: opening eet- en drankkraam

18.30 u: begin aanmeldingen en inschrijvingen

Tussen 19 u en 21 u: Loop met live muziekondersteuning

21 u: Afsluiten loop en optreden Parsifari

Iedereen is welkom om actief en/of minder actief de Warmste Week mee te ondersteunen!

Deelname aan de loop is € 3 per persoon en alle inkomsten van het evenement gaan integraal naar het goede doel.

Op voorhand inschrijven kan hier via de website.

Aanmelden en betalen kan ter plaatse op het evenement!

Late beslissers kunnen ook nog inschrijven op het evenement zelf.

 

Inschrijving Warmste Week Loop 

Naam *:
Voornaam *:
Vereniging :
Opmerking :
gelieve alle velden met * in te vullen