Historiek

De Gemeentelijke Bibliotheek bestaat sinds 1982.

Toen werd ze gevormd door het samensmelten van 2 verschillende bibliotheken:
- de Aangenomen Bibliotheek (vroeger Volksboekerij): gesticht in 1918 onder voogdij van de parochie en gehuisvest op Wommelgemsteenweg 16
- de “Volkswil”: gesticht door de toenmalige socialistische partij van Wijnegem en gehuisvest op Turnhoutsebaan 314

Als bibliothecaris wordt  in 1982 Irène Peeters aangesteld, die al werkzaam was in de parochiale bib.

De eerste locatie van de bibliotheek was de eerste verdieping van ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 waar in de kleine kamertjes de verschillende boekenrekken werden gemonteerd.

In 1984 werden dan door de gemeente in eigen beheer enkele zalen gebruiksklaar gemaakt op de benedenverdieping en verhuisde de bibliotheek naar de meer toegankelijke linkervleugel.

De derde en laatste verhuis van de bibliotheek was in 1999 naar de huidige locatie in de rechtervleugel. Daar vormt ze nu een onderdeel van het volledig verbouwde Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis.

Ook in de werking van de bibliotheek trad er grote verandering op.
Via een loket–systeem, waar men boeken kon aanvragen aan het personeel, naar een open-kast systeem, waar men zelf de boeken kon kiezen, via een registersysteem om de boeken te noteren naar een boekkaart en lezerszakje, via een cataloguskaartenbak naar een catalogus op computer en een geautomatiseerd uitleensysteem.

Op 1 februari 2003 vervoegt Lydie Verrept het bibliotheekteam. Samen met Irène Peeters staat zij in voor de leiding van de bibliotheek.

In 2003 is in samenwerking met Het Davidsfonds van Wijnegem de leeskring opgestart o.l.v. Maria Baets.

We hebben in 2003 ZIZO (zonder inspanning zoeken) geïmplementeerd bij de weetboeken van de jeugd. Dit nieuw plaatsingssysteem zorgt voor een kindvriendelijke opstelling en men kan sneller een boek terugvinden.

In 2004 nemen we deel aan het gebruikersonderzoek. 

In 2004 wordt de databank Mediargus gelanceerd zodat het publiek kennis kan maken met het digitale archief van de Vlaamse kranten en enkele tijdschriften.

In 2005 worden ook de BIbliondatabanken aangeboden met uittreksels, recensies en achtergrondinformatie over boeken en schrijvers.

In 2005 wordt de dvd-collectie gelanceerd.

In 2005 wordt Bibburen opgericht; een samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Schilde, Zoersel, Malle, Lille, Beerse, Ranst en Wijnegem. Jaarlijks organiseren zij steeds een leuke theatervoorstelling voor kleuters en/of leerlingen van het eerste leerjaar.

In 2006 werd een bibservice aan huis gestart die werd mogelijk gemaakt door vrijwilligers in te schakelen en is er eveneens gestart met een wisselcollectie i.s.m. Rustenborg.

In 2006 werd ook de Kinder- en jeugdjury opgestart.

In 2007 zijn we gestart met de wisselcollectie van ‘open doek’, nu MOOOV genaamd.

In 2007 bestaat de Gemeentelijke Bibliotheek 25 jaar, een jubileum dat toepasselijk werd gevierd.

Op 1 september 2008 gaat Irène Peeters, de bibliothecaris op pensioen en wordt Lydie Verrept voltijds bibliothecaris.

Vanaf 2008 verzorgen we 2-maandelijks een themakast.

Sinds april 2008 zijn we met een nieuwe software aan de slag gegaan, met name Vubissmart  zodat we in oktober 2008 de bib op het web hebben kunnen lanceren. M.a.w. iedereen kan van thuis uit mits een internetverbinding onze catalogus raadplegen bibnieuws opvolgen enz. Klanten kunnen hun eigen gegevens beheren, hun uitleengeschiedenis raadplegen, zelfs boeken verlengen en reserveren dankzij deze nieuwe software in een webomgeving.

In 2009 is onze online-catalogus verfraaid met covers en extra informatie over elk materiaal in de bib.

De informatieve afdeling voor volwassenen is in een zizo-kleedje gestoken zodat u sneller het juiste boek vindt (zie afdelingen volwassenen). December 2009 is ons bibliotheekteam versterkt met de komst van Evy Keysers. Zij oefent de functie van bibliotheekbediende uit.

In 2010 is de audiovisuele afdeling vernieuwd. Zo vindt u alle cd-roms en dvd’s zowel voor volwassenen als kinderen in de middenbeuk terug.

In 2011 hebben we in samenwerking met Curieus en de dienst Cultuur een Nerotentoonstelling georganiseerd en zijn we ook gestart met tentoonstellingen in de bib te organiseren.

In 2011 zijn we gestart met Koffie & More.  In 2013 hebben we de formule aangepast en wordt er nog koffie of thee gratis geserveerd op zaterdagen.

In 2011 hebben we ook een marktonderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat de Wijnegemnaar geïnteresseerd is in volgende collectie-onderdelen:
- kunst voor volwassenen
- vrije tijd voor volwassenen
- films voor jeugd en volwassenen
- tijdschriften voor volwassenen
- reisgidsen voor volwassenen
- strips jeugd
- leesboeken jeugd
- wetenschap, natuur en techniek jeugd

Daarnaast leert het onderzoek ons dat de Wijnegemnaar naast een studieruimte en een leescafé vooral een inleverbox voor de bib wenst. 

In 2012 treedt de eerste stagiaire in dienst, nl. Karen Totté in het kader van haar bibliotheekopleiding. Anne Verlinde komt het team versterken vanaf 1 mei 2012.

In 2012 zijn we eveneens partner geworden bij Digidak en hebben we de samenwerking i.v.m. grootletterboeken met Rustenborg stopgezet omdat het geen meerwaarde meer bood.

In 2012 wordt onze jeugdafdeling een kunstpareltje dankzij de Wijnegemse striptekenaar Jan Bosschaert. We zijn trots op de Wijnegemse stripmuur in de jeugdafdeling.

In 2013 is het beheersorgaan van de bib omgevormd tot een gezamenlijke raad van bestuur van de vzw ’t Gasthuis.

Op 1 maart 2013 gaat Lydia Konings op pensioen. 

Op 16 november 2013 is de verhalenfabriek geopend. Verschillende vrijwilligers lezen maandelijks voor op woensdagen en zaterdagen.

Vanaf 1 januari 2014 zijn dvd's gratis uitleenbaar en mag u naast zeven boeken, ook zeven tijdschriften en zeven dvd's/cd-rom's uitlenen. Enkel boeken kunt u verlengen, dvd's/cd-rom's en tijdschriften niet.

Ook de inleverbox is nieuw sinds 1 januari 2014. U kunt nu 24/24 uw bibliotheekmaterialen binnenbrengen.

Er werden ook enkele tarieven aangepast en de digitale kranten kunt u zowel in de bib als bij u thuis raadplegen.

In mei worden de e-books gelanceerd en hebben we Ingrid Mosselaer mogen verwelkomen als nieuw personeelslid.

In de zomer van 2014 werden er voor het eerst dwarsliggers uitgeleend.

September 2014 verwelkomen we Karen Totté en nemen we afscheid van Anne Verlinde.

2 Oktober 2014 lenen we uit met een nieuw provinciaal bibliotheeksysteem Brocade

In 2015 is het nieuwe samenwerkinsgverband de Bibburen een feit en zijn we gestart met een makkelijk lezenplein en bereiden we de start voor van het RFID-systeem of de zelfuitleen die in 2017 operationeel zal zijn.

In december 2016 zijn de verbouwingen gestart om van het gasthuis een echt ontmoetingscentrum te maken en een open bib te creëren.

In september 2017 is de vernieuwde bib met zelfuitleen een feit en werken de medewerkers van de bibliotheek en cultuurdienst aan één gemeenschappelijke balie om de klanten een betere service aan te bieden. De openingsuren zijn maar liefst uitgebreid tot 47u per week.

In 2018 starten we met een gezamenlijk dienstreglement tussen de Bibburen. U kan met één bibliotheekkaart terecht in 7 bibliotheken aan dezelfde voorwaarden. Lees er alles over op wijnegem.bibliotheek.be

 

 

Openbare Bibliotheek Wijnegem gelijkvloers
Lydie Verrept - Bibliothecaris
Greet Bachot - Medewerker

Ingrid Van De Mosselaer - Medewerker
Karen Totté - Medewerker
bibliotheek@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 60
Turnhoutsebaan 199/2
2110 Wijnegem