Vlaamse huurpremie en huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie is bedoeld voor huurders met een bescheiden inkomen die naar een nieuwe huurwoning verhuizen. Om in aanmerking te komen, moet je verhuisd zijn naar een woning in onderverhuur van je woonmaatschappij of van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt (met een geldig conformiteitsattest). Indien je dakloos was en nu een huurwoning betrekt, kom je ook in aanmerking. Let op: als je naar een sociale woning verhuist die je rechtstreeks huurt van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Het bedrag en de toekenning van de huursubsidie hangt af van verschillende factoren, waaronder de huurprijs, de ligging van de woning, je inkomen en het aantal personen ten laste. De subsidie wordt maandelijks uitbetaald.

Hoe kun je de subsidie aanvragen?

Er zijn twee manieren om de huursubsidie aan te vragen:

Digitaal: via het formulierenloket van Wonen in Vlaanderen.
Schriftelijk: via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van Wonen in Vlaanderen (www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen).  

Vul het formulier in en stuur het samen met de benodigde bijlagen naar het opgegeven adres.

Binnen een maand wordt het dossier als (on)volledig verklaard. Als het dossier niet volledig is, ontvang je een verzoek om de ontbrekende gegevens op te sturen. Zorg ervoor dat je deze zo snel mogelijk aanlevert zodat je aanvraag kan worden verwerkt. Na de volledige verklaring neemt Wonen in Vlaanderen uiterlijk binnen 3 maanden een beslissing. Als je op de uiterste datum geen beslissing hebt ontvangen, kun je binnen 3 maanden beroep aantekenen tegen het uitblijven van een besluit.

Controle van de nieuwe woning

Wonen in Vlaanderen kan mogelijks een onderzoek ter plaatse uitvoeren om te controleren of je nieuwe woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen en conform is. Dit onderzoek wordt altijd schriftelijk en van tevoren aangekondigd. Zorg ervoor dat de woning toegankelijk is op het moment van het onderzoek.

Stopzetting van de huursubsidie

Als je niet langer voldoet aan de voorwaarden, kan je huursubsidie tijdelijk of definitief worden stopgezet.