Vestigingsvergunning en exploitatietoelating voor specifieke sectoren

Voor volgende ondernemingen is een vestigingsvergunning, uitbatingsvergunning of een exploitatietoelating voorzien.

Deze reglementen zijn opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement.

- Nachtwinkels

- Automatenshops

- Private bureaus voor telecommunicatie

- Massagesalons

- Seksinrichtingen

- Shishabars

- CBD-winkels