Federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni

2024 is een verkiezingsjaar, op twee verschillende momenten mogen we naar de stembus (9 juni en 13 oktober).

Op 9 juni stemmen we voor de vertegenwoordigers in de Kamer van  Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement.

Ben je 16 of 17 jaar? Dit jaar mag je voor het eerst mee komen stemmen voor de Europese verkiezingen, maar je bent hier niet toe verplicht. Je vindt hierover meer informatie op tisaanu.be

Om als kiezer te mogen stemmen, moet je aan vier voorwaarden voldoen. Je moet:

  • Belg zijn, ten laatste op 1 april 2024;
  • ten minste 18 jaar zijn op 9 juni 2024;
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 1 april 2024;
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 9 juni 2024 (omwille van een veroordeling of onbekwaamheidsverklaring).

Wanneer je aan deze vier voorwaarden voldoet, ben je verplicht om te komen stemmen wat betreft de verkiezingen van 9 juni 2024.

Kiezen als EU-burger voor de Europese verkiezingen op 9 juni

Burgers van een lidstaat van de EU die in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich tot en met 31 maart 2024 inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be

Opgelet: zodra je stemrecht hebt gekregen, ben je wel verplicht om te gaan stemmen.

De voorwaarden om stemrecht te verkrijgen voor het Europees Parlement zijn de volgende:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  • Minstens 16 jaar oud zijn
  • Over stemrecht beschikken
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Meer informatie nodig? 

Je vindt meer informatie over de verkiezingen van 9 juni op verkiezingen.fgov.be en op  elections.europa.eu.

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
O.N.
O.N. 0207.533.775
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.