7 gemeenten en de provincie Antwerpen engageren zich voor de uitrol van 7 verkeersveilige projecten

Gepubliceerd op maandag 22 jan 2024 om 17:34
Binnen het traject Verkeersveilige Gemeente krijgen 7 gemeenten ondersteuning op maat bij de uitvoering van een specifieke actie in hun verkeersveiligheidsactieplan

De provincie Antwerpen geeft die extra ondersteuning aan de gemeenten Edegem, Essen, Kontich, Puurs-Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel omdat zij al sinds 2018 deelnemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Alle acties hebben als doel de verkeersveiligheid te verhogen en lokale expertise te ontwikkelen. 

In de loop van 2023 actualiseerden ze hun verkeersveiligheidsactieplan nadat ze 4 jaar gewerkt hadden aan de uitvoering ervan. Om de blijvende inzet van deze 7 lokale besturen te waarderen en te versterken, ondersteunt de provincie Antwerpen hen nu extra op maat. De geleerde lessen zal de provincie Antwerpen nadien delen met alle deelnemers aan het traject Verkeersveilige Gemeente.

Hier in Wijnegem gaan we aan de slag met het bedrijventerrein Den Hoek. Het doel is om dit bedrijventerrein toegankelijker en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. We analyseren de zone en formuleren mogelijke aanpassingen voor een betere toegankelijkheid en verkeersveiligheid.  

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens van de provincie Antwerpen: “De inspanningen van Edegem, Essen, Kontich, Puurs-Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel zijn een inspiratie voor anderen. Deze gemeenten tonen een volgehouden inzet voor meer verkeersveiligheid en dat elke actie telt. Met deze extra ondersteuning willen we niet alleen waardering tonen voor hun doorzettingsvermogen, maar hen ook aanmoedigen om samen verder te werken aan een betere verkeersveiligheid. Met deze ondersteuning verhogen we de verkeersveiligheid, stimuleren we nieuwe lokale expertise en zorgen we voor verdere kennisdeling via het traject Verkeersveilige Gemeente. Samen zetten we de koers uit naar een toekomst met 0 verkeersslachtoffers.”

Burgemeester Leen Wouters van Wijnegem: “Bedrijventerrein Den Hoek ligt in Wijnegem langs de drukke Merksemsebaan en is dus minder aantrekkelijk om te betreden als voetganger of fietser. Toch stimuleren de bedrijven op de site hun werknemers al om met de fiets te komen, bv door het aanbieden van leasefietsen. Het project Verkeersveilige gemeente is dus een mooie kans om dit als lokaal bestuur mee te faciliteren door de toegankelijkheid van de site te analyseren en te verbeteren.”

Schepen voor Mobiliteit Tom Tachelet van Wijnegem: "Je kunt als lokaal bestuur niet genoeg bezig zijn met verkeersveiligheid. We zijn trots op het vorige traject, waarbij we onze schoolomgevingen autoluwer en fietsvriendelijker maakten. Met dit nieuwe traject willen we deze keer fietsende werknemers een hart onder de (veiligheids)riem steken. We nemen één van onze bedrijfsterreinen onder loep en wensen quick wins te definiëren die het comfort en de veiligheid van fietsers verhogen in de drukste kmo-zone van onze gemeente.” 

Vanuit het traject Verkeersveilige Gemeente ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones bij het voeren van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid en wil ze een verkeersveiligheidsreflex installeren. Verkeersveiligheid vergt een brede aanpak die werkt op vijf pijlers: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en monitoring en evaluatie.

Daarbij begeleidt de provincie Antwerpen gemeenten en steden bij de uitvoering van hun verkeersveiligheidsactieplan en werkt ze aan een maximale kennisdeling en opbouw van verkeersveiligheidsexpertise bij lokale besturen en politiezones. Naast de persoonlijke begeleiding biedt het traject onder meer infofiches, brochures, het dashboard verkeersongevallen en netwerkmomenten.

Andere partners binnen het traject Verkeersveilige Gemeente zijn de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Federale Diensten van de gouverneur.