Verkavelingsaanvraag Turnhoutsebaan 511: openbaar onderzoek

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door Novus NV gevestigd te Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Turnhoutsebaan 511, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 282S14, 282W14 en 282R14.
Het betreft een aanvraag tot verkavelen van gronden voor in totaal 33 woongelegenheden (8 grondgebonden woningen en 25 appartementen) met wegenaanleg en rooilijnplan (aanleg nieuwe wegenis met toebehoren, aanleg groenvoorzieningen met wadi).

Type handelingen: Het verkavelen van gronden.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 november 2023 tot en met 15 december 2023.
Reden openbaar onderzoek: een openbaar onderzoek is vereist omdat het gaat om een verkaveling met wegenaanleg waarbij de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft,liggen in een gebied waarvoor geen goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15 december 2023, worden ingekeken via het omgevingsloket of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.