Heraanleg kruispunt Merksemsebaan - Deurnesteenweg onderbroken vanaf 12 oktober  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is sinds augustus aan de slag op de Merksemsebaan (N120) in Wijnegem. Nog tot eind dit jaar ondergaat de zuidelijke rijweghelft vanaf de gemeentegrens met Antwerpen tot iets voorbij de Bijkhoevelaan een herinrichting. Als onderdeel van deze werken verlegt het agentschap de Deurnesteenweg om een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. De aanleg van deze nieuwe infrastructuur start nu maandag 12 oktober en moet in de loop van de herfstvakantie klaar zijn.

Nieuw kruispunt voor toekomstige Hoogmolenbrug
AWV realiseert een nieuwe verbinding tussen de Merksemsebaan en de bestaande Deurnesteenweg. Bijna 200m ten westen van het huidige kruispunt ontstaat zo een nieuw kruispunt. De Vlaamse Waterweg NV zal hier in 2022 immers de nieuwe Hoogmolenbrug op aansluiten.

© AWV

Snelle uitvoering, maar merkbare hinder voor verkeer tot aan de herfstvakantie

AWV legt op enkele weken tijd een volledig nieuw weggedeelte aan. Omdat die aansluit op de bestaande Deurnesteenweg is deze wel onderbroken tijdens de duur van de werken. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone aan de oostzijde passeren via een afgescheiden doorgang. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Ruggeveldlaan, Turnhoutsebaan en Houtlaan of via de Confortalei en Ter Heydelaan. De bedrijven langs de Deurnesteenweg blijven steeds bereikbaar vanaf de Merksemsebaan.

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/wijnegem vind je altijd de meest recente informatie over het project. 
Wil je bij elke nieuwe fase of verandering van de werkzaamheden op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan op diezelfde webpagina in op de nieuwsbrief van AWV. 


Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer.
(Routeplanner van De Lijn vind je hier.)

Werken aan de Hoogmolenbrug en Merksemsebaan: Vanaf 27 januari hinder op Merksemsebaan 

Duur:  januari 2020 t.e.m. december 2022 (Voorbereidende werken starten in het najaar van 2019) 

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de brug vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. Door de brug te verhogen kunnen ook vrachtschepen met grotere capaciteit veilig en vlot doorvaren. 

De brug schuift 250 meter op richting Antwerpen en zorgt voor:

  • Een rechtstreekse link met de Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan en de Metropoolstraat
  • Een hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
  • Een landschappelijke verbinding tussen beide oevers door een nieuwe Groene Corridor

Opgelet: Van januari 2020 tot en met juni 2021 zal er op de Merksemsebaan in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn.  

Maak je vaak gebruik van deze route? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Wegen en Verkeer om steeds de laatste stand van zaken in je mailbox te krijgen. 

>> Meer info over de werken aan de Merksemsebaan.   

 >> Meer info over de Hoogmolenbrug. 


Brug Wijnegemsteenweg blijft afgesloten 

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW.

De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om te loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Meer informatie vind je ook op de website van Wommelgem via deze link

Publicatiedatum : 2019-08-13 16:27:41

Naar een veiligere schoolomgeving 

Om van de schoolomgeving een veiligere en meer gezonde buurt te maken, werden enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd. 
Zo spreken we nu niet langer van fietsstraten maar van een heuse fietszone in Wijnegem. 

Lees hier alle veranderingen die werden doorgevoerd. 

Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

  • Bergenstraat
  • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
  • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

  • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
  • Het is veiliger voor de fietser;
  • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
  • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers