Van GROS naar MOSAR

Gepubliceerd op vrijdag 9 sep 2022 om 13:44

33 Jaar geleden werd in onze gemeente een adviesraad opgericht om het gemeentebestuur van Wijnegem destijds te inspireren en motiveren om zich in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking, de zogenaamde Gros, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

Via de Gros kon het bestuur ook de nodige subsidies uitreiken aan een 10-tal Wijnegemse organisaties die zich op hun beurt met veel vrijwilligerswerk inzetten voor het Zuiden. 

Tijdens de voorbereidingen van het afgelopen feest "Global Fiësta" van begin juni 2022 werd terecht kritisch nagedacht over de term "ontwikkelingssamenwerking". Deze term is ondertussen 73 jaar oud en blijft altijd een beetje verwijzen naar het zogenaamde feit dat landen in het rijkere Noorden een betere ontwikkeling zouden hebben dan het armere Zuiden. Uiteraard zijn er nog onnoemelijk veel problemen in de wereld die dringend een zeer degelijk, menselijk, ecologisch en duurzaam antwoord nodig hebben: armoede, honger, oorlog, klimaatopwarming, onverdraagzaamheid, genderongelijkheid, ... zowel in het Noorden als in het Zuiden. Deze huidige vraagstukken zijn meer en meer van mondiale aard en vergen een zeer doorgedreven samenwerking.

En zo hebben we tijdens de Global Fiësta een nieuwe naam gegeven aan de raad die het lokaal beleid zal bijstaan op mondiaal vlak: de Mondiale Samenwerkingsraad Wijnegem. Om deze nieuwe titel toch iets vlotter te kunnen uitspreken , is er gekozen voor het letterwoord "MOSAR"
En bij een nieuwe titel hoort een nieuw logo!