Toezicht en controle IOD

Er wordt toegezien op de naleving van de algemene en specifieke voorwaarden, het respecteren van de geldende wetgeving en op de naleving van de afgeleverde vergunning. (Bekijk de voorwaarden en bijhorende wetgeving hier.)

Zo is het bijvoorbeeld verboden om zonder toelating parkeerplaatsen te reserveren.

Wie zich hier niet aan houdt kan door de bevoegde dienst en door de lokale politie, die in dit verband alle nodige vaststellingen kan doen, een GAS-boete uitgeschreven krijgen.

Bij vaststelling van niet naleving dient bovendien onmiddellijk een regularisatie van de volledige periode van de inname van het openbaar domein te gebeuren. De kostprijs hiervan kan je nalezen via het retributiereglement - inname openbaar domein.

De vergunning kan op elk moment ingetrokken worden door de bevoegde overheid. Het intrekken, beperken of het opleggen van maatregelen in functie van de openbare orde of veiligheid door de bevoegde overheid kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een financiële tegemoetkoming of een andere schadevergoeding.