Toelage diftar om medische reden

Personen die wegens een chronisch incontinentieprobleem, nierdialyse, een stoma of een andere medische aandoening meer afval produceren, krijgen een toelage van 30 EUR op de DIFTAR-rekening.

Personen die ook een attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kunnen voorleggen krijgen een toelage van 60 EUR i.p.v. 30 EUR op de DIFTAR-rekening.

Je kan de toelage aan te vragen door het formulier onderaan te laten invullen door je arts en het te bezorgen bij dienst omgeving.