Team MINOS in de kijker

Gepubliceerd op maandag 26 jun 2023 om 12:09
Wijnegem behoort tot politiezone Minos. Het wijkkantoor telt 6 medewerkers en we stellen ze graag even aan je voor.

Wie is je wijkagent?

In Wijnegem hebben we 4 wijkinspecteurs, maar weet jij wie verantwoordelijk is voor jouw wijk? Je kan
het op onderstaand grondplan ontdekken.

Waarvoor kan je terecht bij je wijkagent?

De wijkagenten gaan in onze gemeente alleen of per twee op pad en melden de problemen die ze vaststellen en die hen gemeld worden via de verantwoordelijke diensten. Voorbeelden daarvan zijn: een slecht wegdek, kapotte verlichting, sluikstorten of geluidsoverlast. 

De wijkinspecteurs zorgen ook voor jouw veiligheid: alles wat hen of jou verdacht voorkomt, krijgt de nodige aandacht. Schooltoezicht en controle op adreswijzigingen binnen hun wijk zijn andere deeltaken van de wijkinspecteurs. 

Daarbovenop bieden ze ondersteuning bij opdrachten die de gerechtelijke politie uitvoert. Tenslotte zijn ze voor de bevolking een aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen over de meest voorkomende problemen. De wijkagent zal je in contact brengen met de aangewezen dienst van ons korps of van je gemeente.


Contact: 03/288 20 40 of wijk.wijnegem@politieminos.be