Straatnamen met de letters I-J

Op deze pagina ontdek je de betekenis van de volgende straatnamen. 

Industrielaan

 In gemeenteraadszitting van 16 maart 2009 werd beslist om deze zijstraat van de Merksemsebaan 'Industrielaan' te noemen. Slechts enkele tientallen meters van deze straat liggen op Wijnegem. Het is de eerste zijstraat rechts voorbij de Deurnesteenweg (Hoogmolenbrug). Ze loopt vanuit Deurne over een stukje Wijnegem naar een klein bedrijventerrein dat langs het kanaal op Schotens grondgebied ligt.

Jan Baptist Pittoorsstraat

Het College beslist van de nieuwe straat C, deel makende van het lijnrichtingsplan, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1934, er eene verbinding makende tusschen de twee staatsbanen, de benaming te geven van 'J.B. Pittoorsstraat'.

Deze straat verbindt de Turnhoutsebaan met de De Wijngaardstraat. Zij kruist de Vuurkruisenlaan.

Jan-Baptist Pittoors werd geboren te Wijnegem op 17 oktober 1780 als zoon van Joannes Pittoors en Catharina Ceulemans. Hij was tweemaal gehuwd, een eerste maal met Joanna Catharina Pittoors en in een tweede huwelijk met Anna Elisabeth van Ishoven. Als beroep wordt vermeld: landbouwer. Hij overleed in Wijnegem op 7 augustus 1852. Jan-Baptist Pittoors was schepen van 1820 tot 1848.

(Arch. gem. Wijnegem, Collegebesluiten 1935-1938)

(Arch. gem. Wijnegem, Overlijdensregister 1851-1861)

Jan Vlemincklaan

Gemeenteraad van 17 januari 2000: Gelet op het raadsbesluit van 18 oktober 1999, waarbij het voorstel werd gedaan naar aanleiding van een nieuwe verkaveling, gelegen langs de Albrecht Rodenbachlaan, een nieuwe straatnaam toe te kennen, namelijk 'Jan Vlemincklaan'.

De Jan Vlemincklaan is een zijstraat van de A. Rodenbachlaan en splitst zich in twee doodlopende gedeelten.

Zoals ook de oude toren aan de vijver in het gemeentepark is de straat genoemd naar de familie Vleminck, waarvan Jan Vleminck Sebastiaanszoon de voornaamste telg was. Hij kocht het landgoed met kasteel in 1567 van koopman en bankier Gerard Sterck en werd zo heer van Wijnegem.

Jan Vleminck werd geboren rond 1520 in het stadje Limburg (nu Limbourg) aan de Vesder, maar kort na zijn geboorte kwam zijn familie naar Antwerpen wonen. Hij studeerde in Leuven. Tussen 1551 en 1560 verbleef hij meestal in het buitenland: Italiƫ, Frankrijk, Engeland en Spanje. In Valladolid was hij financieel agent van Filips II. In 1561 huwde Jan Vleminck met Isabella Schetz. Hij vestigde zich in Antwerpen, waar hij optrad als zaakgelastigde van voorname lieden. Hij bezat verscheidene eigendommen in de Scheldestad, o.a. een prachtige patriciƫrswoning achter de kathedraal, die echter verdween voor de aanleg van een nieuwe straat die naar hem werd genoemd: de Vleminckstraat.

Zijn klassieke opleiding, zijn omgang met de vooraanstaande familie Schetz en zijn contacten met humanisten als Justus Lipsius en Johannes Goropius Becanus brachten hem tot het dichterschap. De erudiete en veelzijdige zakenman schreef in het Latijn onder de naam Johannes Flemingus. Enkele van zijn gedichten werden door Christoffel Plantijn gedrukt.

Jan Vleminck stierf onverwacht in 1568 en werd begraven in de kathedraal van Antwerpen. Zijn broer Arnold volgde hem op als heer van Wijnegem.

(Arch. gem. Wijnegem, Gemeenteraadsbesluiten 2000-2001)

(Arch. HK, infotekst Leo Spaepen)

Jozef Nauwelaertsstraat

In de gemeenteraadszitting van 11 december 1950 werd besloten de verbindingsweg tussen de Koolsveldlaan en de Turnhoutsebaan de naam 'Jozef Nauwelaertsstraat' te geven. Zij heeft als zijstraat de Bijlweg, kruist vervolgens de Peter Benoitstraat en loopt verder naar beneden tot de Koolsveldlaan. Ze kreeg een verharding in de jaren 1970.

Jozef Nauwelaerts was schepen van Wijnegem van 1904 tot 1918 en tevens voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand van 1910 tot 1918. Ook zijn dochter Maria vervulde deze laatste functie tussen 1950 en 1953.

Bron: Alle omschrijvingen komen uit het boek "Van Wyneghem naar Wijnegem", dat werd samengesteld door Heemkundige Kring Jan Vleminck Wijnegem.