Sportraad

Algemene doelstelling van de sportraad is de sportbeoefening te bevorderen voor alle inwoners van Wijnegem zonder onderscheid. Zowel de recreatiesport als de competitiesport krijgen hierbij aandacht.

Je kan de sportraad contacteren via: sportcentrum@wijnegem.be

Taken

  • coördineert en stimuleert het overleg en de samenwerking tussen sportverenigingen, diensten, instellingen en het gemeentebestuur op het gebied van competitie- en recreatiesport.
  • geeft advies aan het gemeentebestuur of aan derden, op eigen initiatief, of op verzoek over sport- en recreatieaangelegenheden.
  • geeft advies aan het gemeentebestuur over de planning, uitbouw en beheer van de sportinfrastructuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande wetgeving.
  • verricht onderzoek, verzamelt documentatie en informatie.
  • neemt initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening voor iedereen en de kaderopleiding van trainers, sportbestuurders en beoefenaars.

Verslagen

Documenten en beslissingen

In de gemeenteraad van 24 juni 2019 zijn volgende punten beslist: