Speeltoestellen, een pingpongtafel en autodelen: de eerste Wijnegemse projecten van het wijkbudget zijn bekend

Gepubliceerd op donderdag 17 mrt 2022 om 19:39
Eind 2021 werd voor het eerst het wijkbudget gelanceerd. Vanuit het lokaal bestuur werd beslist om jaarlijks 10.000 euro vrij te maken voor duurzame buurtprojecten die je als Wijnegemnaar kunt indienen. Uit de inzendingen voor 2022 werden drie projecten gekozen die dit jaar worden gerealiseerd.

Wijk Zevenbunder mag het komende jaar speeltoestellen en zitbanken realiseren in de Kasteellei en aan het jaagpad bij de Stokerijstraat. De Krommelei mag een betonnen pingpongtafel installeren en het derde project zal via buurtinfosessies het autodelen op de kaart zetten in onze gemeente.

Kennismaking in de raadzaal van het gemeentehuis

Mannu Wuyts van wijk Zevenbunder (verontschuldigd), Rebecca Van Rie van de Krommelei en Wouter Luyckx van het autodelen-project werden als afgevaardigden van hun projecten uitgenodigd in de raadzaal van het gemeentehuis op donderdag 17 maart.

Naast een verwelkoming door het voltallige college van burgemeester en schepenen, kregen ze er ook hun aandeel van het wijkbudget overhandigd in de vorm van een grote cheque.

Welke projecten werden geselecteerd? 

Pingpongtafel in de Krommelei voor de opgroeiende kinderen

De inwoners van de Krommelei dienden een aanvraag in voor een betonnen pingpongtafel in de straat. Heel wat kinderen uit de wijk zijn de aanwezige schommels en draaimolen intussen ontgroeid. Daarnaast vormt een pingpongtafel ook een fijne activiteit voor oudere bewoners uit de straat.

Rebecca Van Rie en haar buren hopen het project te realiseren in het eerste deel van 2022. Ze ontvangen vanuit het lokaal bestuur 3000 euro van het Wijkbudget.

We zijn de fitste straat geweest van Wijnegem. We hebben er zelfs een bordje van onder onze straatnaam, omdat we met alle buren graag bewegen. De pingpongtafel is een toestel dat voor zowel kinderen als volwassenen zeer geschikt is en dat mensen samenbrengt. Dat is de boodschap die we met onze buurt willen overbrengen. - Rebecca Van Rie uit de Krommelei.

Verbinding voor de buurt en speelplezier voor de kleinsten met speeltoestellen in wijk Zevenbunder

Na een enquête bij de buurt werd duidelijk dat er in de Kasteellei en de Stokerijstraat (“wijk Zevenbunder”) nog nood was aan een extra plaats om elkaar als buurtbewoners te kunnen ontmoeten en om voor de kleinere kinderen enkele speeltuigen te voorzien.

Mannu Wuyts en zijn buren zullen de handen in elkaar slaan om met de 5500 euro die ze ontvangen van het Wijkbudget een speeltoestel te voorzien in de Kasteellei en zitbanken langs het kanaal, ter hoogte van het jaagpad bij de Stokerijstraat.

Met het project “Samen werken aan duurzame wijken” zet een groep inwoners autodelen op de Wijnegemse kaart

Wouter Luyckx is al sinds 2017 actieve autodeler en plantte al enige tijd de eerste zaadjes rond autodelen. Samen met enkele aanspreekpunten uit andere Wijnegemse wijken werkt hij door middel van het wijkbudget een autodeelactieplan uit dat via infosessies en testmomenten tot bij de verschillende buurten kan worden gebracht.

Het project krijgt 1500 euro van het Wijkbudget om de Wijnegemnaar warm te maken en te informeren over gedeelde mobiliteit via buurtinfosessies.

Ik droom ervan om in elke Wijnegemse wijk een deelwagen te zien. Deelmobiliteit is echt zo’n thema dat moet starten in de buurten. Het concept is ooit ontstaan in de leefstraten waar buren beslisten om samen de auto te delen. Ik kan met het wijkbudget nu aan de slag om mijn buurt en de andere Wijnegemse wijken goed te gaan informeren over de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst én laten zien welke oplossingen er zijn en hoe je elkaar als buurt kunt helpen. - Wouter Luyckx van het project rond autodelen.

Inwoners van Wijnegem kunnen tot eind 2022 ideeën inzenden voor een duurzaam buurtproject in 2023

Het college van burgemeester en schepenen besliste in 2021 dat er jaarlijks 10.000 euro zal worden vrijgemaakt voor duurzame projecten die vanuit de Wijnegemse buurten komen.

Met dit wijkbudget kan er door de Wijngemnaren gewerkt worden aan het groeien van "woonbuurten" naar "leefbuurten" waarbij het woonplezier en leven op straat centraal staat. Via de financiering zijn eindelijk middelen voor handen om met een eigen initiatief je directe leefomgeving gezelliger, duurzamer of socialer te maken. 

Nieuwe projecten voor het jaar 2023 kunnen via het online formulier worden ingezonden tot en met 31 december 2022. 

Meer info over het wijkbudget

In januari 2023 buigt een multidisciplinair team van medewerkers van het lokaal bestuur zich over de projecten. Het is uiteindelijk het college die ten laatste op 31 januari zullen beslissen welke projecten het subsidiebedrag krijgen toegewezen.

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
Ondernemingsnummer
0207533775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten
Bankrekeningnummer: BE51 0910 0011 9762