Het zwembad van Wijnegem sluit de deuren op 26 juni 2022

Gepubliceerd op donderdag 28 apr 2022 om 09:22
Op de gemeenteraadszitting van 15 november 2021 werd beslist om het gemeentelijk zwembad definitief te sluiten aan het eind van de zomer van 2022.

Die sluiting werd al eerder aangekondigd en is te wijten aan de te zware financiële lasten die het complex met zich meebrengt voor een relatief kleine gemeente als Wijnegem.

Nadat in maart 2022 de energieprijzen opeens een ongeziene hoogte bereikten, was snel duidelijk dat dit een enorme impact zou hebben op de kosten van het zwembad. (Dat maar liefst € 25.000 per maand aan energiekosten vraagt op dit moment.)

Het college van burgemeester en schepenen besloot te laten onderzoeken of een vervroegde sluiting niet aan de orde was, in plaats van de inkomsten van onze inwoners te blijven investeren in een duur en reeds eindigverhaal. Op basis van dit onderzoek werd op de gemeenteraadszitting van 25 april 2022 beslist dat het zwembad zal sluiten op 30 juni 2022.

We kijken met trots terug op de prachtige 50 jaren waarin iedereen uit de verre omstreken kon genieten van ’t Ondiep. Het zwembad verdwijnt dan wel, maar het gebouw krijgt een nieuwe invulling bij de verdere uitwerking van sport- en speelsite De Leeuw

Het lokaal bestuur wil alle vrolijke plonsers en toegewijde baantjestrekkers bedanken voor de vele jaren waterpret.

Praktische informatie

Vroeger en nu

50 jaar lang kon je zwemmen in Wijnegem

Wist je dat het “gemeentelijk zwembad” al in 1971 de deuren opende? De opening op 18 december werd bijgewoond door Leo Tindemans, minister van Communautaire betrekkingen, onder het toeziend oog van toenmalig burgemeester Michielsens.  

De opening van het zwembad was een belangrijke stap in de verrijking van het Wijnegemse leefklimaat. Al snel vonden ook de inwoners van de buurgemeenten hun weg naar ons zwembad. Er kwamen meer mogelijkheden voor de ontwikkeling en culturele activiteit in onze samenleving. Verder werd de sportieve geest, die we in Wijnegem zo goed kennen, vanaf dat moment enorm versterkt.

Er was ruimte voor watergewenning, zwemlessen, publiek- en schoolzwemmen en recreatie. Vooral voor jongeren vormde het 25 meterbad vele jaren de ideale locatie om te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Pas in 1985 kwam de eerste glijbaan om het zwembad nog meer te linken aan pret en plezier. Toch kreeg het zwembad, na enkele jaren succes, het moeilijk en waren er meer ingrepen nodig om de dalende bezoekersaantallentegen te gaan. Sluiten wilde het lokaal bestuur echter niet.

Op 15 april 1999 startten de verbouwingswerken om het gemeentelijk zwembad om te vormen naar het volwaardige sportcomplex met een sporthal, sportzalen en cafetaria. Het zwembad werd ondiep gemaakt, uitgebreid met een instructiebad, een peuterbad en een nieuwe, langere glijbaan die uitmondde in een eigen bad. Heel wat bezoekers, scholen én wedstrijdzwemmers uit Wijnegem en buurgemeenten vonden hun weg naar ons zwembad.

In 2010 werd het zwembad verbouwd tot 't Ondiep, zoals we dat vandaag kennen. 

In 2017 wordt de knoop doorgehakt om het zwembad voorgoed te sluiten

De infrastructuur van het zwembad raakt intussen verouderd. Niet alleen de zwembaden zelf, maar ook het gebouw krijgt het zwaar te verduren door het constante gebruik van chloor en andere chemicaliën om een ideaalzwemklimaat te creëren.

De kosten voor het onderhoud en de nodige verbouwingen lopen te hoog op. Daarom werd in 2017 door de gemeenteraad beslist om het gemeentelijke zwembad te sluiten op 1 december 2019.

Toch kan ook het bestuur maar moeilijk vrede nemen met de sluiting van het zwembad. Er wordt door het lokaal bestuur Wijnegem nog gezocht naar mogelijke samenwerkingen rond een eventueel nieuw zwembad met de naburige gemeenten. Helaas werd hierin geen overeenstemming gevonden met de andere lokale besturen.

Om het zwembad alsnog enkele jaren langer open te kunnenhouden, werd een laatste verlenging van de milieuvergunning aangevraagd in mei2019. Daarmee mag het zwembad open blijven tot en met 2022. Die timing vormt de langst mogelijke termijn vooraleer er dure en ingrijpende aanpassingen aan de bestaande infrastructuur moesten gebeuren om een nieuwe, volwaardige vergunning te kunnen bekomen.

Waar staan we vandaag?

Het zwembad zal zijn deuren sluiten op 30 juni 2022. Een zwembad kan pas rendabel zijn als het een zone van gemiddeld 50.000 inwoners kan aanspreken. Daar komen we met onze 10.000 inwoners in Wijnegem lang niet. De financiële lasten van het zwembad zijn dan ook te zwaar geworden om te blijven dragen, zonder de steun van onze buurgemeenten.

Daarnaast opende er in 2021 een nieuw zwembad in Deurne, net over de grens met Wijnegem. Een volwaardig sportcomplex, waar er aan alle hedendaagse noden en gemakken kan worden voldaan. Daardoor blijf je als Wijnegemnaar de mogelijkheid houden om in de buurt te gaan zwemmen.

Specifiek voor het schoolzwemmen is het lokaal bestuur nog volop in gesprek met de Wijnegemse scholen en de zwembaden uit Brasschaat en Deurne. De puzzel moet nog gemaakt worden op welke locatie en hoe frequent schoolzwemmen zal kunnen georganiseerd worden de komende jaren. Vanuit de scholen zal hierrond communicatie voorzien worden aan het einde van het schooljaar.

Toekomst van de zwembadsite

De sluiting van het zwembad kadert in het grotere project van sport- en speelsite De Leeuw. Maar ook de zwembadsite zelf zal herbestemd worden. Een concrete invulling is er nog niet al is het wel duidelijk dat de bestaande ruimtes zullen blijven bestaan en een sportieve invulling krijgen. De kleedkamers van het zwembad blijven voorlopig tijdelijk in gebruik.

Bij een nieuwe invulling van het gebouw zal er rekening gehouden worden met een aantal zaken. Zo zijn er reeds vragen van de verschillende Wijnegemse sportclubs die we mee zullen onderzoeken: demogelijkheid tot het maken van een tweede polyvalente ruimte, een ruimte voor verdedigingssporten, enzovoort.

Verder zal er nog, over de verschillende partijen uit de gemeenteraad heen, een commissie worden georganiseerd. Deze commissie zal bepalen wat de opvulling van deze site moet betekenen.

Het zal echter nog tot de volgende legislatuur duren, voor er ruimte is om concrete plannen uit te werken en de zwembadsite te herbestemmen.

Adres
Kasteellei 67 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 00
sportcentrum@wijnegem.be
Vandaag
open van 10:00 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten