Het zwembad van Wijnegem sluit de deuren op 31 augustus 2022

Gepubliceerd op woensdag 24 nov 2021 om 09:22
Op de gemeenteraadszitting van 15 november 2021 werd beslist om het gemeentelijk zwembad definitief te sluiten op 31 augustus 2022.

Het zwembad krijgt een nieuwe invulling bij de verdere uitwerking van sport- en speelsite De Leeuw.  

Het lokaal bestuur wil alle vrolijke plonsers en toegewijde baantjestrekkers bedanken voor de vele jaren waterpret.

Waarom moet het zwembad sluiten?

De infrastructuur van het zwembad is verouderd en de kosten voor het onderhoud en de nodige verbouwingen lopen te hoog op. Daarom werd in 2017 door de gemeenteraad beslist om het gemeentelijk zwembad te sluiten op 1 december 2019.

Allereerst werd er nog gekeken naar gekeken naar een mogelijke samenwerking rond een eventueel nieuw zwembad met de naburige gemeenten. Helaas werd hierin geen overeenstemming gevonden met de andere lokale besturen.

Laatste milieuvergunning loopt af in 2022

Om het zwembad nog enkele jaren langer open te kunnen houden, werd een laatste verlenging van de milieuvergunning aangevraagd in mei 2019. Daarmee kunnen we het zwembad open houden tot en met 2022. Dit was de maximale termijn zonder dat er dure en ingrijpende aanpassingen aan de bestaande zwembadinfrastructuur moesten gebeuren.

Deze verlenging zorgde er ook voor dat er meer tijd vrij kwam om uit te kijken naar zwemalternatieven voor zowel particulieren als scholen.

Wat nu?

In oktober 2021 opende een nieuw zwembad net over de grens in Deurne. Daardoor heb je als Wijnegemnaar de mogelijkheid om nog steeds in de buurt te gaan zwemmen.

In het gemeentelijk zwembad kan je nog terecht tot 31 augustus 2022. Op die manier kan er ook voor de scholen nog een schooljaar worden afgerond en kunnen tijdens de zomervakantie de zwemactiviteiten zoals gebruikelijk doorgaan.

Wat er met de ruimte van het zwembad zal gebeuren is nog niet concreet bepaald. Het gebouw zal een nieuwe invulling krijgen die past binnen de sport- en speelsite De Leeuw. We houden je hierover op de hoogte!

Adres
Kasteellei 67 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 00
sportcentrum@wijnegem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00