Signalisatieplan

Bij een aanvraag voor een inname openbaar domein met verkeershinder, zal je in de meeste gevallen een signalisatieplan moeten opmaken en deze toevoegen aan je aanvraag. Een signalisatieplan geeft een bovenaanzicht van de locatie van de werken. Alle voorziene verkeersborden, hekken, bakens, verlichting, veiligheidsnetten, doorgangen, etc... worden visueel aangeduid op het plan.

Je voegt je signalisatieplan toe als bijlage aan je aanvraag. Het is verplicht om de afstanden tussen de verschillende elementen toe te voegen zodat de politie kan inschatten of deze correct geplaatst zullen worden.

Wij kunnen de behandeltermijn niet garanderen indien je geen signalisatieplan toevoegt aan je aanvraag. Mogelijk moet je alsnog een signalisatieplan en bijkomende informatie aan ons bezorgen.

Wanneer moet je een signalisatieplan opmaken?

Wanneer je een deel van het openbaar domein inneemt, is het in een aantal gevallen noodzakelijk om dit aan te geven door middel van specifieke signalisatie. Zo blijft de omgeving van werken veilig voor andere gebruikers van het openbaar domein. Wanneer de weg volledig afgesloten wordt, is het in een aantal gevallen ook nodig om een omleiding te voorzien.

Afhankelijk van de grootte van de inname, de locatie en de impact op het openbaar domein moet je andere signalisatie plaatsen.

Welke signalisatie moet je plaatsen?

Om te weten welke zaken je moet voorzien volg je onderstaand schema. Je komt uit bij een type signalisatie welke aangeeft hoe, wat en waar je iets dient te plaatsen om jouw inname openbaar domein en de veranderde situatie duidelijk aan te geven aan andere gebruikers van het openbaar domein.

Lees het schema aandachtig en klik onder het schema jouw gekozen type van werken aan. 

Selecteer het juiste type en volg hier de link: Type 1 – Type 2 – Type 3 – Type 4 – Type 5 – Type 6 – Type 7.

Plaats je een container op het openbaar domein? Bekijk hier de signalisatie voor containers

Over de types van signalisatie: Hoewel er bij elke omschrijving een visueel voorbeeld van een mogelijk verkeerselement geven wordt, is het noodzakelijk dat je vertrouwd bent met alle verkeersborden en hun verwijscode. Deze werden wettelijk vastgelegd in Titel III van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Wanneer moet ik een omleiding voorzien?

Wanneer je inname de doorgang in de straat volledig onmogelijk maakt, is het vaak aangewezen om een omleiding te voorzien. Omdat dit sterk afhangt van de concrete locatie, wordt dit geval per geval bekeken. In de volgende gevallen is het erg waarschijnlijk dat er een omleiding voorzien moet worden:

  • er wordt een gewestweg afgesloten;
  • er wordt een belangrijke verkeersader afgesloten;
  • er is een grote impact op het openbaar vervoer;
  • belangrijke instellingen en bedrijven die veel verkeer genereren worden onbereikbaar.