Scholengemeenschap De Voorkempen

Scholengemeeschap De Voorkempen

  • Beheerscomité
  • Reaffectatiecommissie
  • OCSG

Het gemeentebestuur Wijnegem is lid van de scholengemeenschap De Voorkempen. Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, moest op de eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en mag zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones uitstrekken. Alle deelnemers van de interlokale verenigingen (Brecht, Malle, 's Gravenwezel, Sint-Lenaerts en Wijnegem) hebben in de vergadering van het beheerscomité van de scholengemeenschap van 20 maart 2020 afgesproken om de samenwerking te verlengen voor een periode van zes schooljaren.