College van burgemeester en schepenen en Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben twee functies:

 • ze zijn de uitvoerende organen van het lokaal bestuur. Ze voeren het dagelijks beheer en bereiden de beraadslagingen en de besluiten van de gemeente- en de OCMW-raad voor. Ze voeren de besluiten van de raden uit. Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijst een aantal specifieke bevoegdheden toe voor beiden.
 • organen in dienst van het centraal gezag met nog tal van specifieke bevoegdheden zoals het bijhouden van het kiesregister, het opmaken van de kiezerslijsten,... Meer hierover op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De vergaderingen van het college en van het vast bureau zijn niet openbaar.

De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen (gemeente) en van het vast bureau (OCMW) worden steeds collegiaal genomen, dat maakt dat een schepen individueel geen bevoegdheid heeft. Maar er zijn binnen de organen een aantal afspraken tot werkverdeling gemaakt waarbij elk lid een aantal dossiers van nabij volgt.

Agenda en besluitenlijsten vanaf 1 juli 2021

Besluitenlijsten van CBS en VB t.e.m. 30 juni 2021

Samenstelling

 • Leen Wouters N-VA

  Contact
  Voetbalstraat 9 , 2110 Wijnegem
  burgemeester@wijnegem.be

  Functies

  Burgemeester - algemeen beleid, politie, brandweer en veiligheid, burgerlijke stand, kerkfabrieken en erediensten, Vlaamse aangelegenheden en bovenlokale projecten.
 • Maarten Janssens N-VA

  Contact
  Merksemsebaan 213 bus 1 , 2110 Wijnegem
  maarten.janssens@wijnegem.be

  Functies

  Schepen voor jeugd, onderwijs, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen, erfgoed, kinderopvang, mondiaal beleid en toerisme.
 • Tom Tachelet dorpspartij durf!

  Contact
  Schoolstraat 69 , 2110 Wijnegem
  tom.tachelet@wijnegem.be

  Functies

  Schepen voor milieu en leefbaarheid, sport, openbaar domein, werken en patrimonium en mobiliteit.
 • Juul Liekens N-VA

  Contact
  Hyppolyte Meeusstraat 25 , 2110 Wijnegem
  juul.liekens@wijnegem.be

  Functies

  Schepen voor informatie en communicatie, cultuur, bibliotheek en vrije tijd, lokale economie, huisvesting, gezondheid.
 • Nadine Wouters dorpspartij durf!

  Contact
  Turnhoutsebaan 422 (postadres) , 2110 Wijnegem
  nadine.wouters@wijnegem.be

  Functies

  Schepen voor welzijn, financiën, senioren, ouderenzorg en thuisdiensten en gelijke kansen.