Rup Vigna

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'VIGNA' werd op 27 juni 2023 definitief door de gemeenteraad vastgesteld.

De definitieve vaststelling van dit plan werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2023. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling zijn onderstaand raadpleegbaar. Samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) kunnen ze ook door iedereen worden ingezien in het gemeentehuis (dienst Omgeving).

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft betrekking op de wijngaarden met omliggende gebouwen langs de 's Gravenwezelsteenweg 37 en 39.