Wommelgemsteenweg, Eikenlaan en het kruispunt met de Koolsveldlaan opnieuw open vrijdagavond 1 maart (update 29 februari 2024)

Gepubliceerd op vrijdag 28 jul 2023 om 13:16
Vanaf augustus 2023 zijn er rioleringswerken en heraanleg van het openbaar domein voorzien voor de Wommelgemsteenweg, Eikenlaan, Koolsveldlaan en de Brouwerslaan. Onderaan dit artikel vind je de informatie over de omleidingsroutes.

UPDATE 29/2/2024:

Vrijdag 1 maart ruimt de aannemer alle materialen en signalisatie op om het kruispunt weer open te stellen. Naar het einde van de werkdag toe zijn de Eikenlaan, de Wommelgemsteenweg en het kruispunt opnieuw open voor alle verkeer.

Opgelet: er geldt opnieuw éénrichtingsverkeer in de Wommelgemsteenweg tussen de Turnhoutsebaan en het kruispunt met de Eikenlaan/Koolsveldlaan. (Tijdens de werkzaamheden werd dit stukje weg dubbelrichting gemaakt om plaatselijk verkeer een vlotte uitweg te bieden. Dit is nu niet langer van toepassing.)

Tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe bruggen geldt de Wommelgemsteenweg als omleidingsroute voor het autoverkeer dat niet langs de onderbroken Turnhoutsebaan met het kruispunt van de Lindenlei en de Stokerijstraat kan.

---

UPDATE 2/2/24: 

De weersomstandigheden zitten goed en dat zien we ook aan de wegenwerken in Wijnegem. Die beginnen eindelijk goed op te schieten. We hadden gehoopt deze week al de concrete data te kunnen meedelen waarop de Wommelgemsteenweg en Eikenlaan opnieuw kunnen worden opengesteld.

De aannemer wacht echter nog op nieuws van de asfaltcentrale, die start haar werking pas op vanaf maandag 5 februari. Daardoor kon een exacte datum vandaag nog niet worden afgeklopt.

Gezien het traject we met deze werken al hebben afgelegd, willen we niet voor onze beurt spreken en van alle betrokken partijen de nodige duidelijkheid en bevestiging krijgen. Vandaar dat we onze eigenlijke berichtgeving opschuiven naar volgende week.

Bedankt voor je begrip en je geduld.

---

UPDATE 11/1/24: Wommelgemsteenweg

Ondertussen heeft de regen plaatsgemaakt voor heerlijk zonnig winterweer, alleen hebben die vriestemperaturen een grote impact op de werken aan de  Wommelgemsteenweg.

De werken die deze week ingepland stonden zijn daardoor geannuleerd. Ondertussen is er al een nieuwe planning opgesteld wat betreft de asfaltering, maar ook deze is zeer weersafhankelijk. 

Wij begrijpen dat dit een grote tegenvaller is, maar weet dat de opening van de Wommelgemsteenweg een absolute prioriteit is voor ons. Omdat wij zelf geen controle hebben op de weersomstandigheden zal als tussenoplossing de verbinding van de Lindenlei met de Turnhoutsebaan zo lang mogelijk openblijven nu de afbraak van de brug voor de deur staat. 

---

UPDATE 19/12/23: Wommelgemsteenweg

Tijdens de kerstvakantie voorziet de aannemer steenslag (een tijdelijke verharding) in de Wommelgemsteenweg totdat de uiteindelijke asfalt kan gestort worden. Op die manier kunnen bewoners wel weer tot aan hun woning met de wagen. Doorgaand verkeer zal nog niet mogelijk zijn.  

Helaas slaagde de aannemer er niet in om tijdig de weg volledig af te werken. Deze straat zal dus op een later tijdstip opnieuw moeten worden afgesloten om de uiteindelijke asfaltlaag te storten en de nodige afwerkingen te doen. Wij hopen je hierover snel een timing te kunnen communiceren. 

Een noodoplossing om nog meer fileleed te vermijden 

We begrijpen dat de samenloop van de werkzaamheden hier en die in de Stokerijstraat omwille van de nieuwe brug voor erg veel omleidingen en een moeizame verkeersdoorstroming zorgt. Er werd met beide aannemers daarom afgesproken dat de Wommelgemsteenweg hoe dan ook zal worden opengesteld in januari, als het kruispunt Turnhoutsebaan, Lindenlei, Stokerijstraat dicht gaat. 

Als het weer het toelaat stort de aannemer een tijdelijke asfaltlaag in de Wommelgemsteenweg. Anders zal het wegdek met steenslag toegankelijk zijn, waarbij je je snelheid best aanpast. 

Eikenlaan

De rioleringswerken in de Eikenlaan worden in januari afgerond. Voetpad, fietspad en parkeerstroken werden al afgewerkt. Plaatselijk verkeer is vanaf januari weer mogelijk, enkel de rijbaan moet nog een toplaag asfalt krijgen, die afwerking voorziet de aannemer zo snel mogelijk. 

---

UPDATE 9/10/23:

In de Eikenlaan is de aannemer gestart met de aanleg van de voetpaden, fietspaden en plantsoenen. In de Wommelgemsteenweg worden op dit moment de rioolbuizen gelegd. Ook op het kruispunt met de Koolsveldlaan is de aannemer aan de afwerking bezig. 

Het asfalteren van zowel Wommelgemsteenweg als Eikenlaan wordt samen uitgevoerd (omwille van de beschikbaarheid van de machines), dit zal dus pas gebeuren als de Wommelgemsteenweg ook klaar is. 

De aannemer werkt goed door om tegen de start van de kerstvakantie deze fase van de werken af te ronden. We zijn hier, zoals steeds, natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden en berichten in geval van wijzigingen in de planning. We doen ons uiterste best om de hinder steeds tot een minimum te beperken.  

Parkeren in de buurt

Het lokaal bestuur ontving meldingen dat de parkeerdruk toeneemt omwille van de werkzaamheden. Daarom werd besloten het kortparkeren aan de kopse parkeerplaatsen tussen de Eikenlaan en de Turnhoutsebaan (ter hoogte van de krantenwinkel) tijdelijk op te heffen.

De tijdsbeperking van 30 minuten zal tijdens deze fase van de werkzaamheden niet van toepassing zijn. De onderborden ( en <30 min>) werden daarom ook tijdelijk verwijderd. Wanneer de werken in de Eikenlaan afgerond zijn, vervalt deze tijdelijke maatregel. Vanaf dan zal opnieuw voor een periode van 30 minuten geparkeerd kunnen worden.

---

Vanaf 7 augustus zijn er rioleringswerken en heraanleg van het openbaar domein voorzien voor de Wommelgemsteenweg, Eikenlaan, Koolsveldlaan en de Brouwerslaan.

Tijdens fase 1 van deze werken is het kruispunt met de Wommelgemsteenweg – Eikenlaan –  Koolsveldlaan aan de beurt. De Wommelgemsteenweg van huisnummer 33 tot 85 valt mee in de werfzone, de Wommelgemsteenweg is bijgevolg ook afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

De Eikenlaan wordt meteen na de Wommelgemsteenweg heraangelegd. Het einde van deze fase is voorzien voor eind oktober 2023. (Zoals steeds is het vlotte verloop van deze werken afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en andere onvoorziene elementen.)

Volg de voorziene omleidingen 

Door de afsluiting van het kruispunt Wommelgemsteenweg – Eikenlaan – Koolsveldlaan, de Eikenlaan en het kruispunt Eikenlaan – Marktplein wordt er een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en voor fietsers:

  • Doorgaand verkeer noord – zuid en terug wordt omgeleid via R11 (Krijgsbaan), de Uilenbaan en Oelegemsteenweg.

  • Plaatselijk verkeer dat via de Turnhoutsebaan naar Wommelgem wenst te rijden, volgt de omleiding via de R11 (Krijgsbaan) en de Uilenbaan. Of via de Stokerijstraat en verder de Eenhoornstraat.
  • De Pastorijlaan is te bereiken via de inrit naar de parking De Swaen. Om de Pastorijlaan te verlaten kan je wegrijden over de parking van het Marktplein. Hiervoor wordt de stoeprand tijdelijk aangepast zodat er voor uw wagen geen risico op schade is.

  • De bewoners van het Marktplein kunnen hun woning bereiken via dezelfde omleiding als de Pastorijlaan.

  • Op de Wommelgemsteenweg wordt het éénrichtingsverkeer aan de Turnhoutsebaan tijdelijk afgeschaft. Deze wijziging zorgt er wel voor dat er een parkeerverbod moet worden ingesteld in het éénrichtingsgedeelte van de rijbaan aan de even zijde.

Buslijnen 780, 140 en 141 rijden tijdelijk om 

  • Buslijn 780 zal tijdens de duur van de werkzaamheden de haltes Wijnegem Dorp (Acacialaan) en Wijnegem Dorp ter hoogte van de Annonciaden tijdelijk niet bedienen omdat ze de lus via de Eikenlaan niet kan maken. Er is een tijdelijke bushalte voorzien in de Merksemsebaan ter hoogte van de Turnhoutsebaan. 

  • Buslijnen 140 en 140 zullen tijdens de duur van de werkzaamheden de volgende haltes niet bedienen: Wijnegem Schijnbeemden - Wijnegem Fortveld - Wijnegem Dorp - Wijnegem Wommelgemsteenweg. Vanaf een verplaatste halte in Wommelgem Dorp volgt deze bus een omleiding via de haltes Wommelgem Rollebeekstraat - Wommelgem Guddegemstraat - Wommelgem Nijverheidsstraat om dan in Wijnegem de halte Wijnegem WSC Zuid (Wijnegem Shop Eat Enjoy) te bedienen. 

Via de app of de routeplanner van De Lijn krijg je steeds de meest actuele informatie over de omleidingen en de haltes die de bussen bedienen. 

 
Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30