Reglementen voor onderwijs

In de gemeenteraadszitting van 21 februari 2022 werd het volgende punt goedgekeurd, publicatiedatum 22.03.2022.

In de gemeenteraadszitting van 20 december 2021 werden volgende punten voor de gemeentelijke lagere school De Notelaar en de Kunstacademie gestemd, publicatiedatum 07.01.2022.

In de gemeenteraadszitting van 21 juni 2021 werd beslist om enkele bijlagen van het arbeidsreglement van de kunstenacademie te actualiseren voor het schooljaar 2021-2022.

In de gemeenteraadszitting van 15 februari 2021 werden volgende beslissingen genomen met betrekking tot de kunstenacademie

In de gemeenteraadszitting van 18 januari 2021 werd het academiereglement aangepast omwille van COVID-19.

In de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 werden de reglementen betreffende de beroepscommissie onderwijs en de regelementen rond de vernieuwing van de schoolraad goedgekeurd, publicatiedatum 16.12.2020:

In de gemeenteraadszitting van 22 juni 2020 werden volgende reglementen voor de gemeentelijke lagere school De Notelaar en de gemeentelijke Kunstenacademie gestemd, publicatiedatum 14.07.2020:

In de gemeenteraadszitting van 20 april 2020, werden volgende reglementen goedgekeurd:

In zitting van 24 juni 2019 werden volgende beslissingen gestemd - publicatiedatum 22.07.2019

Gemeenteraad