Reglementen voor onderwijs

In de gemeenteraadszitting van 21 juni 2021 werd beslist om enkele bijlagen van het arbeidsreglement van de kunstenacademie te actualiseren voor het schooljaar 2021-2022.

In de gemeenteraadszitting van 15 februari 2021 werden volgende beslissingen genomen met betrekking tot de kunstenacademie

In de gemeenteraadszitting van 18 januari 2021 werd het academiereglement aangepast omwille van COVID-19.

In de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 werden de reglementen betreffende de beroepscommissie onderwijs en de regelementen rond de vernieuwing van de schoolraad goedgekeurd, publicatiedatum 16.12.2020:

In de gemeenteraadszitting van 22 juni 2020 werden volgende reglementen voor de gemeentelijke lagere school De Notelaar en de gemeentelijke Kunstenacademie gestemd, publicatiedatum 14.07.2020:

In de gemeenteraadszitting van 20 april 2020, werden volgende reglementen goedgekeurd:

In zitting van 24 juni 2019 werden volgende beslissingen gestemd - publicatiedatum 22.07.2019

Gemeenteraad