Rechtspositieregeling

In zitting van 14 december 2020 werd bijlage VII rond het systeem van feedback- en evaluatiegesprekken goedgekeurd.

Personeel - Goedkeuring bijlage VII: het systeem van feedback- en evaluatiegesprekken bij de RPR 
(Gemeenteraad)

Personeel - Goedkeuring bijlage VII: het systeem van feedback- en evaluatiegesprekken bij de RPR 
(OCMW-raad)

Hier vind je de rechtspositieregeling voor de gemeente, het OCMW en de thuisdiensten en WZC:

Gemeente (gemeenteraad 17.12.2018)

OCMW (OCMW-raad 18.12.2018)

Thuisdiensten en WZC (OCMW-raad 18.12.2020)

Publicatiedatum 16.12.2020