Ratten in de tuin?

Ratten vormen een regelmatig terugkerend probleem. Ze voeden zich voornamelijk met voedsel dat de we hen (onbewust) aanreiken. Net als jij wil het lokaal bestuur het aantal ratten zo laag mogelijk houden en de hinder beperken. Daarom geven we je enkele tips mee over hoe je een rattenplaag in je buurt kunt vermijden. 

Ratten in de tuin Folder met tips 2022.pdf1,6 Mb(pdf)

Waarom moet je ratten bestrijden? 

Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden. Van zodra je een rat opmerkt in je tuin is het belangrijk dat je de bestrijding onmiddellijk start. Daar zijn enkele goede redenen voor:

  • Ze brengt heel wat ziekten over (o.a. via haren, uitwerpselen en urine).
  • Ze veroorzaakt schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels,…) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze plant zich razendsnel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk. 

Hoe weet je waar er ratten zitten? 

Omdat ze niet goed zien, gebruiken ratten meestal dezelfde paadjes. Die herken je aan de uitwerpselen of pootafdrukken. Ga daar dus eerst naar op zoek, voor je iets onderneemt.

Nog een tip: een nest herken je aan de ronde opening, net groot genoeg om de rat binnen te laten. Om te weten of een nest nog in gebruik is, stop je de ingang dicht. Als die 24 uur later terug opengemaakt is, is de rat nog niet vertrokken.

BESTRIJDING IN FASEN

Stap 1: preventie

Vooraleer je de grote middelen inzet of gaat investeren in bestrijdingsmaterialen, kan je best nagaan of jouw tuin geen luxeverblijf vormt voor de bruine rat. Ratten gaan voor hun nesten op zoek naar rommelige hoekjes in de tuin, liefst met eten en water binnen handbereik. Ga in je tuin aan de slag:

  • Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd af en laat er niets rondslingeren.
  • Voeder je huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt.
  • Bewaar huisvuil in een afgesloten container, en voer het zo snel mogelijk af.
  • Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water.
  • Laat geen voedsel op de composthoop liggen. Keukenafval op de composthoop kan, maar gekookte etensresten moet je vermijden.
  • Nog beter is een gesloten compostvat. Plaats het vat op tegels zodat ratten er niet onder kunnen graven.

Stap 2: mechanische bestrijding

Hebben preventieve maatregelen geen succes? Dan is de volgende stap het wegvangen van de ratten. Daarvoor gebruik je best een of meerdere klemmen, verkrijgbaar in doe-het-zelfzaken. Zo’n klem zorgt voor een snelle doding en je vermijdt vangsten van de meeste andere dieren.

Zorg voor aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas en zet de klem op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. Gebruik je liever geen lokaas? Plaats de klem dan dwars op route waar ratten regelmatig langskomen zodat de rat er bijna letterlijk tegenaan botst.

Stap 3: chemische bestrijding

Wanneer de klemmen niet volstaan om de ratten te verdelgen, kun je gif inzetten. Dit zet je best pas in als laatste redmiddel. Gif is niet diervriendelijk en het veroorzaakt pijn en lijden bij de dieren. Het is daarnaast ook schadelijk voor andere dieren en voor het milieu. Gebruik je het toch? Volg dan de aanbevelingen en gebruiksaanwijzing op de verpakking nauwgezet op en kies specifiek voor een gif om ratten in de tuin te bestrijden.

Opgelet: Als je het vergif langer dan 35 dagen gebruikt, moet je de situatie opnieuw evalueren. Neem bij voorkeur contact op met een professionele bestrijdingsfirma. Permanente bestrijding is verboden voor particulieren.

Evalueer en schakel eventueel professionele hulp in

Evalueer de bestrijdingsactie, zeker als er meerdere mui­zen of ratten waren. Check of preventieve maatregelen ervoor kunnen zorgen dat het probleem niet opnieuw optreedt.

Bestrijding is vaak maatwerk. Geraakt het probleem niet opgelost met de voorgestelede methoden? Neem dan contact op met een professionele bestrijder. Een professional kan steeds gepast advies geven over preventie en is op de hoogte van de meest efficiënte en diervriendelijke methodes.

Wat doet het lokaal bestuur om ratten te bestrijden?

Ratten gebruiken grachten om zich ongezien te verplaatsen en als beschutting voor het graven van een nestgang. In normale omstandigheden vinden ze hier niets eetbaars. Dus gaan ze op zoek bij de menselijke bewoning. Op gemeentelijke eigendommen en in het gemeentelijke patrimonium zorgt het lokaal bestuur voor de bestrijding van ratten. Langs gewestwegen zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer voor de bestrijding van de ratten in de grachtkanten. Langs de Zwanebeek zorgt de provincie voor bestrijding en langs het Schijn doet VMM dat.

Er staan op verschillende plaatsen op het openbaar domein lokdozen en er zijn vallen die op verschillende strategische plaatsen worden opgesteld. Hoewel deze de overlast mee helpen beperken, is het vaak niet voldoende om een plaag tegen te gaan. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk dat ook inwoners een aantal preventieve maatregelen treffen op privéterrein.

Als inwoner van Wijnegem kan je beroep doen op een collega van het lokaal bestuur om bij je thuis de situatie te analyseren. Na zo’n huisbezoek kan je aan de slag met tips op maat van jouw situatie.

Neem hiervoor contact op met de dienst omgeving - contactgegevens onderaan deze pagina of doe een aanvraag door een meldingskaart in te vullen.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.