Raad voor lokale economie

Het waarom van de raad 

Een goede verstandhouding tussen handelaars en bedrijfsleiders enerzijds en het lokaal bestuur anderzijds vormt de basis van een goede samenwerking.

Deze zin uit de beleidsnota van het lokaal bestuur Wijnegem vormt de kern van onze relatie met alle lokale economische factoren. Daarom werd in 2007 beslist om een adviesraad lokale economie op te richten. De raad omvat middenstanders, ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en marktkramers. Kortom iedereen die een economische activiteit uitoefent op het grondgebied van Wijnegem kan kosteloos lid worden.

Deze raad telt een groot aantal leden echter wensen wij niemand uit te sluiten. Te meer omdat deze raad de rechtstreekse gesprekspartner vormt van het lokaal bestuur en informatie uit de eerste hand zal verkrijgen. Tevens is er de mogelijkheid tot dialoog en heeft de raad adviesbevoegdheid. Naast advies kan zij ook allerhande manifestaties organiseren om de onderlinge band tussen ondernemers of met klanten aan te halen. Op die manier blijven de leden van de raad op de hoogte van belangrijk nieuws, worden ze uitgenodigd op evenementen zoals het aansteken van de feestverlichting en hebben ze een rechtstreeks aanspreekpunt bij de gemeente.

Interesse om aan te sluiten? Via het formulier kan je jezelf inschrijven.

Inschrijvingsformulier Raad voor lokale economie

Samenstelling raad 

De Raad voor lokale economie omvat middenstanders, ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en marktkramers. Kortom iedereen die een economische activiteit uitoefent op het grondgebied van Wijnegem.

Deze raad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Leden Raad van Bestuur:

Jan MeeussenVoorzitterTurnhoutsebaan 351 
Mike VeeckmansOndervoorzitterTurnhoutsebaan 226 
Chantal Baert Lange Kruisweg 12 
Zsofi Horvath Turnhoutsebaan 5 
Ine Veeckmans Merksemsebaan 179 
Griet Peeters Marktplein 12 
Wim Venqueleir Kasteellei 118 

De statuten van de Raad vindt u hier.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op de website van de Raad Lokale Economie.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.