Project De Nieuwe Rand organiseert werkatelier over A102 en omgeving thv Bisschoppenhoflaan, Houtlaan en rond punt Wommelgem

Gepubliceerd op maandag 21 nov 2022 om 13:55
Open communicatie, participatie en co-creatie vormen de rode draad doorheen het project De Nieuwe Rand. Daarom start het projectteam dit najaar met de organisatie van werkateliers. Op 13 december vindt een werkatelier plaats in Wijnegem.

Tijdens dit werkatelier wordt besproken hoe een nieuwe, ondergrondse weg (met werknaam A102) eruit zou kunnen zien, wat dit betekent voor de aansluiting aan het rond punt van Wommelgem en hoe in dit project wordt gewerkt aan leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.

Ontwerpers en onderzoekers weten veel, maar kennen een plek niet zoals bewoners en lokale organisaties dat doen. Om lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario voor De Nieuwe Rand organiseert het studiebureau werkateliers. Dat zijn bijeenkomsten van bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties die het onderzoek  mee willen vormgeven en bijsturen.

Werkateliers focussen op een specifiek gebied. Het werkatelier in Wijnegem vertrekt van de verschillende manieren om de A102 ondergronds aan te leggen en hoe het rond punt van Wommelgem er dan kan uitzien. Er wordt ook bekeken of een bijkomend op- en afrittencomplex op de A102 de omliggende wegen kan ontlasten en er wordt gezocht naar een Hoppinpunt ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan. Tegelijk wordt onderzocht wat het project kan betekenen voor de omgeving op vlak van leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit. Er wordt ook bekeken wat er gedaan kan worden om groengebieden zoals bv. Park Groot Schijn en Ertbrugge te versterken.

Het werkatelier start met een stand van zaken van het onderzoek dat voor dit gebied al gedaan is en er wordt samen met de deelnemers bekeken wat goed en minder goed is aan de verschillende mogelijkheden op vlak van infrastructuur. Daarnaast wordt gepolst naar wat voor de deelnemers belangrijk is op vlak van uiteenlopende aspecten zoals geluid, natuur, verkeersveiligheid, lokale fietsroutes, wat we kunnen doen om het gebied ondanks de mogelijke ingrepen klimaatvriendelijker te maken enz. Er wordt in kleine groepjes gewerkt, ideeën kunnen ook al tekenend gedeeld worden.

De conclusies van het werkatelier worden op het einde van de avond gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het projectteam een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na die ontwerpweek worden de resultaten gedeeld met de deelnemers van het werkatelier via een digitale toelichting.

Wil je graag met het projectteam meedenken, kom dan naar het werkatelier en schrijf je voor 12 december in via deze link.  Het werkatelier vindt plaats op 13 december van 19:00u tot 21:30u in 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem.

Spreekt een werkatelier rond de A102 en omgeving ter hoogte van Bisschoppenhoflaan, Houtlaan en rond punt Wommelgem je niet aan, maar wil je wel deelnemen aan één van de andere werkateliers? Meld je alvast aan via de website www.denieuwerand.be, dan houden we je verder op de hoogte.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten