Financiële tussenkomst voor deelname van kinderen en jongeren aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod

Neemt u als jongere tijdens de schoolvakantie deel aan speelpleinwerking, sport- of jeugdkampen, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld.

Voorwaarden

U woont in de gemeente en beschikt over onvoldoende financiële middelen.

Procedure

U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW en een maatschappelijk werker bekijkt samen met u uw hulpvraag.