Wijkwerken

Steden en gemeenten krijgen binnen het nieuwe ‘wijk-werken’ de regierol om de dienstverlening te organiseren. Wijnegem slaat de handen in mekaar met Schelle, Schilde, Ranst, Zandhoven en Zoersel, om het ‘wijk-werken’ aan te bieden. De gemeenten doen dit in samenwerking met KINA pv, een OCMW-vereniging gevestigd in Malle. Het initiatief krijgt de naam ‘wijk-werken KINA’.

Lokaal bestuur Wijnegem beoogt met dit gezamenlijk initiatief de waardevolle dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de burger, scholen en verenigingen verder te zetten en te laten groeien. Met het wijk-werken wil de gemeente nieuwe klanten bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.

Beroep doen op ‘wijk-werken’?

De wijk-werk bemiddelaar zorgt voor de inschrijving, geeft uitleg over de verschillende soorten activiteiten die de ‘wijk-werker’ kan uitvoeren (bv. klein tuinonderhoud, opvang of busbegeleiding in de school, …), en zorgt ervoor dat de geschikte kandidaat kan starten.

Voor de gebruiker bedraagt de kostprijs van de wijk-werkcheque 7,45 euro.
Enkel voor de particulier zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar.

Werkzoekenden die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het OCMW toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers geldt deze beperking niet.

Info

https://www.vdab.be/wijk-werken 

vdab.be 

Contact

Ilse Lacante

Bemiddelaar Wijk-Werken

Sociaal Huis

Koolsveldlaan 94, tweede verdieping

03 288 20 64   

0479 59 06 72

ilse.lacante@vdab.be