Geweld

Familiaal geweld 

meer info op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Familiaal geweld is geweld gepleegd door een (ex-)partner, een ouder, familielid of vriend. Dit kan fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld zijn, alsook verwaarlozing.

Familiaal geweld kent vele vormen: partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling, siblinggeweld of oudermis(be)handeling. Ook getuigen zijn geweld wordt beschouwd als een vorm van slachtofferschap.

Wat kan je zelf doen?

 • Praat er over!
 • Zorg voor jezelf
 • Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood
 • Bel het noodnummer 112 voor dringende medische hulp
 • Praat met je huisarts
 • Doe na de feiten aangifte bij de politie

Wie kan je helpen?

 • Familie of vrienden
 • Bel of mail 1712
 • Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling  (VLOCO)
 • Ketenaanpark intrafamiliaal geweld
 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
 • CAW in je buurt
 • Slachtofferhulp van het CAW
 • Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen
 • Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat