Raadscommissies

Raadscommissies leveren beleidsvoorbereidend werk en adviseren de gemeente- en OCMW-raad. Bepaalde agendapunten die op de gemeente- of OCMW-raad komen worden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies zodat de bespreking van die punten tijdens de effectieve raadszittingen vlot verloopt.

In de raadscommissies zetelen afgevaardigden van de verschillende partijen, zo ook van de oppositie. De verdeling gebeurt evenredig. Dit betekent dat de grootste partij de meeste afgevaardigden heeft. 

De commissievergaderingen zijn openbaar, je kan deze bijwonen indien gewenst. Aangezien de commissies niet systematisch bijeengeroepen worden, maken we de data van de raadscommissies op voorhand bekend op deze pagina.

In zitting van 21 september 2020 werd de samenstelling van de commissies aangepast. 

In zitting van 18 februari 2019 werden de commissies samengesteld en de voorzitters verkozen.

Data raadscommissies:

Hier vind je een overzicht van de geplande commissies, als je op de naam van de commissie klikt, opent de agenda

Raadscommissie financiën op 12 december 2023

Raadscommissie financiën op 8 mei 2023

Raadcommissie milieu en leefbaarheid op 24 november 2022

Raadscommissie financiën op 16 juni 2022

Raadscommissie op 21 april 2022

Raadscommissie financiën op 9 december 2021

Raadscommissie financiën op 27 mei 2021

Raadscommissie onderwijs en ruimtelijke ordening op 7 april 2021, publicatiedatum 26.03.2021

Overzicht raadscommissies en samenstelling afgevaardigden:

Commissie van 

Bevoegdheden toebedeeld aan

Commissieleden

 • Algemeen beleid
 • Politie, brandweer en veiligheid
 • Burgerlijke stand
 • Kerkfabrieken en erediensten
 • Vlaamse aangelegenheden
 • Bovenlokale projecten
 • Burgemeester Leen Wouters
 • Voorzitter commissie: dhr. R.Boeckxstaens
 • Dirk Verhaert
 • Viktor Werrebroeck
 • Lusse Berden
 • Roger Boeckxstaens
 • Annemie Matthys
 • An Stuyck
 • Dirk Maes
 • Informatie en communicatie
 • Cultuur
 • Bibliotheek en vrije tijd
 • Lokale economie
 • Huisvesting
 • Gezondheid
 • 3de schepen Juul Liekens
 • Voorzitter commissie: dhr. M. De Coninck
 • Marc De Coninck
 • Dirk Verhaert
 • Inge Carpentier
 • Lusse Berden
 • Roger Boeckxstaens
 • An Stuyck
 • Dirk Maes
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen
 • Erfgoed
 • Kinderopvang
 • Mondiaal beleid
 • Toerisme
 • 1ste schepen Maarten Janssens
 • Voorzitter commissie: mevr. L. Kelders
 • Glenn De Cleen
 • Viktor Werrebroeck
 • Marleen Elen
 • Lieve Kelders
 • Herman Platteau
 • An Stuyck
 • Dirk Maes
 • Milieu en leefbaarheid
 • Sport
 • Openbaar domein
 • Werken en patrimonium
 • Mobiliteit
 • 2de schepen Tom Tachelet
 • Voorzitter commissie: dhr. D. Maes
 • Glenn Gené
 • Inge Carpentier
 • Lusse Berden
 • Herman Platteau
 • Marc De Coninck
 • An Stuyck
 • Dirk Maes
 • Welzijn
 • Financiën
 • Senioren
 • Ouderenzorg en thuisdiensten
 • Gelijke kansen
 • 4de schepen Nadine Wouters
 • Voorzitter commissie: Mevr. A. Stuyck
 • Dirk Verhaert
 • Viktor Werrebroeck
 • Marleen Elen
 • Lieve Kelders
 • Marc De Coninck
 • An Stuyck
 • Dirk Maes