Tussenkomst eerste maand huishuur

Als u een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement afsluit, maar u kunt de huur voor de eerste maand niet betalen, dan kunt u een tussenkomst aanvragen. Deze tussenkomst is een lening, u zult het bedrag dus in schijven moeten terugbetalen.

Voorwaarden

  • U bent niet in de mogelijkheid om de huishuur van de eerste maand te betalen.

Procedure

U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met u uw hulpvraag. De toekenning gebeurt aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • het huurcontract
  • de rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden.