Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode autoluw gemaakt wordt zodat kinderen over de hele breedte van de straat kunnen spelen.

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Welke straten komen in aanmerking als speelstraat?

 • De snelheid in de straat is beperkt tot max. 50 km/u.
 • De straat of wijk moet een overheersend woonkarakter hebben
 • Straten bedoeld voor doorgaand verkeer komen niet in aanmerking
 • Er loopt geen vaste route voor openbaar vervoer door de straat
 • Er mogen geen nutswerken gepland zijn tijdens de speelstraat
 • Er bevinden zich geen grote winkels in de straat
 • Kleinere winkels kunnen wel mits akkoord van de uitbaters

Voorwaarden voor de afsluiting:

 • Aan de toegangen is een hek geplaatst (nadarhek) met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’. De dienst werken voorziet deze voor de start van de speelstraat.
 • De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld.
 • De hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.
 • De hekken worden elke dag geplaatst en verwijderd op de uren dat de speelstraat begint/eindigt door de verantwoordelijken van de speelstraat.

Wanneer kan je een speelstraat inrichten, voor hoe lang?

 • De zomervakantie is dé periode om speelstraten te organiseren.
 • Een speelstraat wordt georganiseerd voor 1 of 2 weken.

Wie heeft toegang tot de speelstraat?

 • Voetgangers
 • Voertuigen enkel van bewoners en openbare diensten
 • Voertuigen, ook fietsers, moeten stapvoets rijden en voorrang verlenen aan spelende kinderen
 • Er mogen speeltuigen op de weg gezet worden, maar de doorgang moet voldoende vrij blijven voor plaatselijk verkeer of hulpdiensten.
 • Parkeren in de speelstraat kan, maar wordt ontmoedigd.
 • Als bewoners plannen hebben voor werken of een feest tijdens de speelstraat, worden hiervoor de nodige afspraken gemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

 • Minstens 2 buurtbewoners zijn verantwoordelijk voor de speelstraat. Zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeentediensten en voor de buurt.
 • De ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

Procedure

Wil jij jou straat voor één of twee weken autoluw maken en je kinderen de kans geven om op straat te spelen? Stel je straat dan kandidaat als speelstraat!

Hoe gaat het in z'n werk?

 • Vul een evenement aanvraag in via Eagle.
 • Er wordt advies ingewonnen bij de politie of het in je straat haalbaar is om een speelstraat te organiseren.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist of de speelstraat kan doorgaan. Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • Je brengt je buren op de hoogte van het inrichten van de speelstraat.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' worden geleverd door de gemeente.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.
Adres
Turnhoutsebaan 199 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 70
jeugddienst@wijnegem.be
Morgen
Telefonisch bereikbaar van 14:00 tot 17:00

Woensdag en vrijdag vind je de jeugddienst in het jeugdontmoetingscentrum Ahoy, Kosterijstraat 5.