Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode autoluw gemaakt wordt zodat kinderen over de hele breedte van de straat kunnen spelen.

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

Voorwaarden

Welke straten komen in aanmerking als speelstraat?

 • De snelheid in de straat is beperkt tot max. 50 km/u.
 • De straat of wijk moet in een woonwijk liggen.
 • Er rijdt geen belangrijk doorgaand verkeer in de straat. Er loopt geen vaste route voor openbaar vervoer door de straat
 • Er zijn geen nutswerken gepland tijdens de duur van de speelstraat.
 • Er bevinden zich geen grote winkels in de straat. Kleinere winkels kunnen wel mits akkoord van de uitbaters.
 • De omliggende straten blijven voldoende bereikbaar.

Voorwaarden voor de afsluiting:

 • De speelstraat wordt aan alle toegangswegen afgesloten met naderhek met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’ en voorzien van de openingsuren.
 • De dienst werken voorziet dit verkeersbord bij de start van de speelstraat.
 • De hekken worden elke dag aan het begin en einde van de speelstraatdag geplaatst en verwijderd door de organisatoren van de speelstraat.

Wanneer kan je een speelstraat inrichten, voor hoe lang?

 • Een speelstraat kan ingericht worden in schoolvakanties en tijdens de verlengde weekends van Hemelvaart en Pinksteren.
 • Een speelstraat kan minimum voor 3 dagen en maximum voor twee weken ingericht worden.

Wie heeft toegang tot de speelstraat?

 • Voetgangers en spelende kinderen hebben voorrang op alle weggebruikers.
 •  Enkel gemotoriseerde voertuigen van bewoners van de straat mogen stapvoets door de straat rijden. Hulp- en ordediensten mogen ook door een speelstraat rijden. Andere niet-gemotoriseerde voertuigen, zoals fietsers, moeten stapvoets rijden en uitkijken voor spelende kinderen
 • Er mogen speeltuigen op de weg gezet worden, maar er moet ten allen tijde een minimale doorgang van 4 meter vrij blijven voor hulpdiensten. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij het plaatsen van een springkasteel.
 • Parkeren in de speelstraat kan, maar wordt ontmoedigd.
 • Als bewoners plannen hebben voor werken of een feest tijdens de speelstraat, worden hiervoor de nodige afspraken gemaakt en worden deze kenbaar gemaakt bij de aanvraag van de speelstraat.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

 • Er zijn minstens twee volwassenen uit verschillende gezinnen het aanspreekpunt voor het lokaal bestuur en voor de buurt.
 • De ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

Procedure

Wil jij jou straat autoluw maken en je kinderen de kans geven om op straat te spelen? Stel je straat dan kandidaat als speelstraat!

Hoe een speelstraat aanvragen?

 • De organisatoren dienen een aanvraag in bij het lokaal bestuur via de website EagleBe (https://app.eaglebe.com/auth/start). Deze aanvraag moet 8 weken op voorhand ingediend worden, voor de zomervakantie 2022 is dit 4 weken wegens de overgangsperiode. Let erop dat de aanvrager zelf in het af te zetten gebied moet wonen.
 • Hierna geeft het lokaal bestuur en de politie advies en wordt bekeken of er geen werken gepland zijn in de straat.
 • Tot slot beslist het schepencollege definitief of de speelstraat mag doorgaan, de vergunning wordt afgeleverd via het digitaal evenementenloket EagleBe.

Wat na goedkeuring?

 • De organisatoren verspreiden een brief in de buurt om de speelstraat bekend te maken en houden rekening met de eventuele vragen of opmerkingen van de buren.

Heb je ondersteuning nodig?

 • Bij vragen kan er contact opgenomen worden met het lokaal bestuur.
 • De organisator kan uitleenmateriaal reserveren het lokaal bestuur (https://reservaties.wijnegem.be/). Zo kan er bijvoorbeeld bij de jeugddienst een speelstraatkoffer of een grote vier op een rij -spel gratis ontleend worden.

Gerelateerde items

Adres
Turnhoutsebaan 199 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 70
jeugddienst@wijnegem.be

Woensdag vind je de jeugddienst in het jeugdontmoetingscentrum Ahoy, Kosterijstraat 5.