Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming waarvan de procedure nog niet ontvankelijk werd verklaard en personen met een verblijfstatuut die kiezen voor het transitiemodel. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en personen met een verblijfstatuut die kiezen voor het transitiemodel kunnen in een LOI verblijven. Ze worden rechtstreeks door Fedasil geplaatst en alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijft u als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.