Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Bruine restafvalzak in gebruik tot eind april

Tot en met 30 april wordt het restafval opgehaald in bruine vuilzakken die je kan kopen bij verschillende handelszaken.

Vanaf 1 mei kunnen enkel nog de diftarcontainers gebruikt worden.

Het gebruik daarvan is verplicht voor ieder gezin.

Wie na 30 april toch nog bruine zakken over heeft, kan deze inleveren op het gemeentehuis van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021. De waarde ervan wordt bijgestort op jouw diftar-rekening. 

Maak een afspraak om je afvalzakken in te leveren