Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Voor het hergebruik van hemelwater en de infiltratie hiervan bij een bestaande woning kan je een gemeentelijke premie aanvragen.

Voorwaarden

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige documenten toe. 

Kostprijs

De premie varieert naargelang het aantal gebruikspunten, en de tankinhoud, met een maximum van 434 euro voor een installatie met tankinhoud vanaf 10 000 liter.

Gerelateerde items