Preventie

Om de veiligheid en de leefbaarheid van Wijnegem te behouden ontwikkelt de dienst veiligheid en preventie projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen. Het doel is te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit of overlast én om het veiligheidsgevoel te vergroten.

Wijnegem ontvangt financiële steun van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken door middel van subsidies voor het Strategisch Veiligheids- en preventieplan (SVPP). Dit plan werd opgesteld na de opmaak van een Lokale Veiligheidsdiagnostiek (LVD) die de knelpunten van de gemeente aan het licht bracht.
De deskundige veiligheid en preventie staat in voor voorbereiding, uitvoering en opvolging van het volledige veiligheids- en preventieplan.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Morgen
Gesloten

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.